Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě (Jiří Kratochvíl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě (Jiří Kratochvíl)

0 comments
Autoři: 

Jiří Kratochvíl

Kurz informační výchovy běží na dvou fakultách Masarykovy univerzity od roku 2008. Projde jím najednou 100 studentů, což je limit pro zvládnutí výuky. Kurz probíhá v prostředí informačního systému univerzity. Student zde vidí interaktivní osnovu, může se účastnit diskuzí, vyplňovat tzv. odpovědníky (testy). Učitel si pro test vygeneruje sadu otázek, zvolí podmínky testu a rovnou může udělit atestaci. Aplikace Odevzdávárna slouží k odevzdávání prací a úkolů s možností kontroly termínu. K dispozici dále jsou poznámkové bloky a výukové materiály. Příprava výukových materiálů pro kurz zabrala 10 měsíců. Vlastní texty byly převedeny výpočetním střediskem do interaktivní formy.

J. Kratochvíl shrnul výhody a nevýhody e-learningu. Zpočátku je nutná vysoká časová investice při přípravě výukových materiálů, která se ale v budoucnosti vrátí. Je nutné překonat nižší motivaci studentů, vyšší administrativní náročnost a vyvážit ztrátu osobního kontaktu. Nesporné výhody jsou v pohodlí pro studenty a možnosti efektivní práce a zpětné vazby. V roce 2009 MU vydala Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF a Metodiku tvorby bibliografických citací. V knihovně univerzitního kampusu pracují na informačním vzdělávání dva až tři lidé.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě (Jiří Kratochvíl). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-07-01]. urn:nbn:cz:ik-13155. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13155

automaticky generované reklamy