Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze

0 comments
Anglicky
English title: 
Twenty years of the library at the Goethe-Institute in Prague
English abstract: 
This year, we mark the anniversary of twenty years since opening the German cultural institute in Prague at present location. A popular establishment for educational, film, music or conference events also hosts a well-stocked library. In this text, we introduce the library services and possibilities and discuss the technical background. We further remind the public of significant activities of this library and of the new section of the Flemish and Dutch literature, which is now open to public.

Knihovna pražského Goethe-Institutu slouží českým čtenářům již dvacet let: společně s celým institutem byla pražské veřejnosti zpřístupněna v roce 1993. Budova institutu na Masarykově nábřeží byla postavena v roce 1905 Jiřím Stibralem pro První českou zajišťovací banku. Po druhé světové válce dlouhá léta budova sloužila jako velvyslanectví NDR.

Goethe-Institut
Goethe-Institut je díky své centrální poloze vedle Národního divadla i díky pestrému programu oblíbenou zastávkou obyvatel i návštěvníků metropole (Foto: P.Farkas)

Goethe-Institut je kulturním institutem Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Jeho činnost se zaměřuje zejména na podporu výuky německého jazyka a prezentaci kultury formou řady různorodých aktivit zohledňující aktuální trendy v oblasti filmu, divadla, výtvarného umění a společenského dění.

Fond a služby knihovny

Česká republika je sousední zemí Německa. Mnohé soukromé a hospodářské vazby jsou důvodem k tomu, že zájem o německý jazyk, literaturu a kulturu je stále velký a trvá. To má samozřejmě dopad i na činnost knihovny. Nabízí materiály a informace o Německu v příslušném rozsahu, kvalitě i odpovídající aktuálnosti a poskytuje tak specializovaný fond, který doplňuje nabídku českých knihoven. V oblasti poradenských a rešeršních služeb knihovna zpracovává dotazy týkající se Německa i dotazy z německé strany o České republice a je zapojena do služby „Ptejte se knihovny“. Ročně knihovnu navštíví cca 12.000 osob, knihovna provede cca 17.000 výpůjček.

Vedle současné německy psané beletrie najdou návštěvníci v knihovně naučnou literaturu z oblasti kultury, umění, sociálních a společenských věd, tisk, filmy na DVD, hudbu a audioknihy. K stěžejním skupinám fondu patří bezpochyby materiály pro výuku a studium německého jazyka. Zde pokrývá nabídka potřeby jak začátečníků, tak pokročilých čtenářů: vedle tzv. zjednodušené četby s omezenou slovní zásobou v němčině je možné si zapůjčit i německé detektivky či komiksy. Knihovna rovněž vede německou literaturu pro děti a mládež.

Knihovna je přístupná všem zájemcům stran veřejnosti, většinu fondu je možno užívat absenčně. Informace o fondu jsou dostupné v souborném katalogu Caslin a k dispozici pro meziknihovní výpůjční službu. Fond je katalogizován a zpřístupněn v systému jihozápadoněmeckého sdružení knihoven (Südwestdeutscher Verbund – SWB), výpůjčka probíhá v programu Allegro. Již dva roky fond doplňuje kolekce elektronických knih. Tato služba realizovaná Goethe-Instituty ve spolupráci s firmou Divibib umožňuje všem čtenářům knihovny výpůjčku elektronických titulů z pohodlí domova. Jedná se o službu, která se v prostředí českých veřejných knihoven zatím příliš nevyskytuje. S rostoucím povědomím čtenářů o těchto nových službách roste však i zájem o ně.

Podpora literatury a překladu

K činnostem knihovny patří nejen péče o fyzický fond a jeho zpřístupnění, ale i podpora překladu německých titulů do češtiny a prezentace německy psané literatury formou výstav či autorských čtení. Goethe-Institut se pravidelně účastní Noci literatury, je zastoupen stánkem a programem na Světu knihy: společně s rakouskými a švýcarskými partnery připravuje literární program Das Buch (www.dasbuch.cz). Autorská čtení německých autorů probíhají pravidelně jak v Goethe-Institutu, tak ve spolupráci s partnery po celé České republice.

Setkání čtenářů se čtenáři pod taktovkou Jana Budaře
Setkání čtenářů se čtenáři pod taktovkou Jana Budaře v září 2011 (Foto: Martin Mařák)

Internetová stránka Goethe-Institutu přináší nejen rozsáhlé informace o jednotlivých pořadech, ale i řadu dalších aktualit z oblasti německé literatury: výběr novinek německého knižního trhu „Knihy, o nichž se mluví“ či „Německy psané knihy v českém překladu“, nabízející informace o vydaných českých překladech německy psané beletrie za posledních dvacet let. Zvláštní sekce webové stránky informuje o nových trendech v německém knihovnictví.

Týden knihoven

Knihovna Goethe-institutu se pravidelně účastní Týdne knihoven. Letos nabídne možnost zápisu zdarma pro nové čtenáře, bazar knih a prohlídku knihovny. Zájemcům o německy psanou literaturu pak poskytuje informace o letošních kandidátech na Německou knižní cenu: Od 14. září do 6. října pak na Facebooku probíhá soutěž „Kdo získá Německou knižní cenu?“. Správné tipy budou slosovány, vylosovaní obdrží vítěznou knihu. Pro další informace navštivte tyto stránky.

Knihy sousedů

Kolekce „Knihy sousedů“ je v knihovně Goethe-Institutu přístupná od letošního jara. Prezentace byla realizována na základě iniciativy Vlámského zastoupení v České republice formou dočasného umístění sbírky v prostorách Goethe-Institutu. Sbírka zahrnuje knihy vlámských a nizozemských spisovatelů a zároveň českých autorů, kteří byli přeloženi do nizozemštiny.

Fond má dvě cílové skupiny: nizozemsky hovořící expaty a studenty nederlandistiky na univerzitách v Praze, Brně a Olomouci. V současné době čítá kolekce zhruba 500 titulů. Stěžejní část tvoří díla klasiků a žijících autorů. Fond je složen ze tří zdrojů: část pochází od společnosti NE-BE, založené nederlandisty a lidmi profesně se zabývajícími nizozemštinou, která má sbírku pro čtenáře doposud hůře dostupnou a bez možnosti rozšiřování; část od bibliografa Jose Wuijtse žijícího v Praze, díky němuž byla sbírka „Knihy sousedů“ obohacena o překlady nizozemských autorů do češtiny a naopak; část od nakladatelství Demian Books v Antverpách, které se zasloužilo o doplnění kolekce o nejdůležitější díla nedávno minulých a referenčních edic a sebrané spisy z kánonu nizozemsky psané literatury.

Celá kolekce Knihy sousedů bude dále rozšiřována za finanční podpory Vlámské vlády.

Fond nové kolekce Fond nové kolekce Fond nové kolekce
Fond nové kolekce je přístupný v rámci otevíracích hodin knihovny Goethe-Institutu a je určen k prezenčnímu užívání (Foto: Martin Mařák)

Spolupráce s českými knihovnami

Spolupráce Goethe-Institutu s českými knihovnami má vícero podob. Institut finančně podporuje aktualizaci německého fondu pro německé knihovny v Brně a Plzni a partnerské knihovny v Olomouci, Liberci a Ostravě. K dispozici jsou tak v pěti českých knihovnách aktuální informace o Německu v multimediální podobě. Dlouhodobá a plodná spolupráce probíhá na poli odborného vzdělávání. Goethe-Institut spolupracuje dlouhodobě s odbornými institucemi – zejména SKIPem. Pravidelně se konají workshopy a konference nabízející seznámení s aktuálním vývojem a stavem odborné diskuze v německých knihovnách na témata, jež jsou vysoce aktuální i v českých knihovnách. Nezřídka jsou to právě otázky budoucího směřování knihoven, které české i německé knihovníky zajímají nejvíce. Tak tomu bylo i při letošní dubnové konferenci Knihovny jako místa vzdělávání v 21. století.

Konference Knihovny pro 21. století
Konference Knihovny pro 21. století, Goethe-Institut, duben 2013 (Foto: Martin Mařák)

Další informace a webové odkazy:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VONDÁLOVÁ, Eva. Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 9 [cit. 2022-10-03]. urn:nbn:cz:ik-14132. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14132

automaticky generované reklamy
registration login password