Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dva roky Integrované virtuální knihovny STK

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Dva roky Integrované virtuální knihovny STK

0 comments
Globální síť – Internet – se citelně dotýká samotných základů informační vědy a knihovnictví. Elektronické publikování, obchodování, virtuální knihovna – to nejsou prázdné teoretické pojmy, ale realita, s kterou mnohý z nás běžně přichází do styku.

Jako první knihovna v České republice přišla již v březnu 1997 Státní technická knihovna s koncepcí INVIK – Integrované virtuální knihovny, která i vzdálenému uživateli umožní využívat knihovnicko-informační servis knihovny přímo z počítače na pracovním stole, tedy výhodně a pohodlně i mimo fyzický prostor knihovny a její otevírací dobu. Po vyhodnocení výsledků roku 1998 je vidět, že počet virtuálních návštěvníků knihovny (asi 110 tisíc) již převýšil počet návštěv fyzických. Čtenáři STK mohou v klidu ze svých počítačů objednávat publikace z fondu STK k výpůjčce (a mohou je již asi za hodinu pouze vyzvednout). Ti, kteří si publikaci ani nepotřebují vypůjčit, ale jde jim jen o získání kopie části dokumentu (konkrétní kapitoly či článku z časopisu), mohou využít knihovní službu zcela nové generace – službu typu electronic document delivery - kterou poskytuje STK jako dosud jediná knihovna v ČR. Získat informace o tom, co je obsahem do knihovny docházejících periodik (Current Contents) a objednat vybrané části dokumentu (s možností volby výstupu - jako digitální kopie nebo klasické papírové kopie), může vzdálený uživatel prostřednictvím svého uživatelského konta zřízeného na smluvním základě s STK.

Nepřipravenost uživatelů na knihovní služby nové generace

Státní technická knihovna po několikaměsíčním testovacím režimu nabídla všem zájemcům možnost zřízení uživatelských kont již koncem roku 1997. Nyní, po více než roce, se ukazuje, že naše veřejnost patrně dosud není na tento typ služeb vpravdě světové úrovně připravena. Nemůže to být cenou – vždyť zřízení uživatelského konta stojí pouze 20,- Kč a každá stránka digitální kopie stojí (podle zvoleného rozlišení a barevnosti) od 2,- do 4,- Kč. Přes osvětovou kampaň v odborných knihovnických i technických periodikách je počet majitelů uživatelských kont zatím řádově v desítkách. Většina z nich však využívá nový typ služeb velmi intenzivně (viz graf Elektronické služby typu document delivery v STK – větší výkyvy v požadavcích jsou o prázdninách).

Informační pondělky ve Státní technické knihovně

U příležitosti akce Březen – měsíc Internetu (2. ročník akce vyhlášované týdeníkem Profit) se proto Státní technická knihovna rozhodla s uvedenými elektronickými službami seznámit co nejširší veřejnost. V průběhu celého měsíce se budou konat pravidelné informační pondělky STK:
  • Každé pondělí v 13.00 hodin se ve východním křídle Klementina (vchod v průjezdu z Mariánského náměstí) uskuteční prohlídka STK včetně seznámení s jejím fondem, studovnami, službami, historií (nejstarší evropská technická knihovna) a architekturou.
  • Poté bude kolem 13.30 hodin ve studovně referátové a firemní literatury (tzv. malé) zájemcům vysvětlen princip uživatelského konta a podle požadavků návštěvníků budou předvedeny objednávky digitálních kopií z časopisů.
  • Zájemci budou moci na místě zažádat o zřízení uživatelského konta.
  • K dispozici bude informační materiál o klasických i elektronických službách knihovny.

Amnestie pro čtenáře

Ve snaze získat zpět do fondu i nevrácené publikace od chronických zapomnětlivců se Státní technická knihovna rozhodla mimořádně po dobu dvou týdnů v březnu, konkrétně ve dnech 8. - 19.3.1999, vyhlásit amnestii. Bude se týkat těch čtenářů, kterým byla zaslána ředitelská a advokátní upomínka, příp. kterým hrozí soudní vymáhání. V případě vrácení vypůjčených publikací v uvedených dnech jim budou tyto poplatky i poplatky z prodlení odpuštěny.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HALTMAROVÁ, Dagmar. Dva roky Integrované virtuální knihovny STK. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 3 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-10306. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10306

automaticky generované reklamy