Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Druhé kolo 1N s otazníky kolem DPH vyhlášeno

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Druhé kolo 1N s otazníky kolem DPH vyhlášeno

1 comments
Autoři: 

Dva měsíce a týden po zveřejnění překvapivých výsledků prvního kola grantového programu ministerstva školství 1N bylo 18. února vyhlášeno očekávané druhé kolo. Díky tomu dostaly znovu šanci projekty, které byly zamítnuty z formálních důvodů (samozřejmě nejen ty) - takových byly plné dvě třetiny (66) ze všech podaných.

Zatímco v lednu se nad množstvím peněz, které zbyly pro druhé kolo, vznášel otazník, nyní je veřejným tajemstvím, že ve hře je maximálně 36 miliónů korun. Není třeba dodávat, že poptávka několikrát převyšuje nabídku. Samotné ministerstvo je v tomto směru skoupé na slovo. Poukazuje na to, že přece stačí odečíst od celkové čístky, která je určena pro první rok trvání 1N (tj. 130 miliónů) částky, které byly přiděleny jednotlivým úspěšným projektům v prvním kole a které se lze dozvědět v Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje na www.vyzkum.cz. K 1. březnu byste však tam tyto informace hledali marně...

Za jednoznačného favorita mezi uchazeči o podporu z rozpočtu 1N je všeobecně považován projekt Knihovny AV ČR "Web of Knowledge" (dříve Web of Science). Ostře sledovány jsou i další projekty, díky nimž by byly zpřístupněny některé důležité informační zdroje většímu okruhu institucí - ProQuest 5000, EBSCO, Biological Abstracts a elektronické časopisy vydavatelství Elsevier a Springer.

Není bez zajímavosti, že tentokrát je v zadání výslovně uvedeno, že projekty se financují po dobu čtyř a půl roku, což může v praxi přinést problémy vzhledem k tomu, že předplatné trvá obvykle 12 měsíců. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 26. března 2004, výsledky budou známy nejpozději 4. června. Není zatím jasné, jak bude ministerstvo (a následně nositelé projektů) reagovat na fakt, že od 1. ledna 2004 jsou online informační zdroje zatíženy DPH 22 procent (od 1. května 19 procent). Především jde o to, zda bude možné zahrnout DPH do požadované dotace.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Druhé kolo 1N s otazníky kolem DPH vyhlášeno. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 3 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11503. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11503

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Nevím, kdo se skrývá za slovem všeobecně, ale zaráží mne, že v článku není např. zmiňována důležitost přístupu českých knihoven do WorldCat, který by měl být rovněž financován z 1N