Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat (A. Jarolímková, P. Lesný, J.Vejvalka, T.Holeček)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat (A. Jarolímková, P. Lesný, J.Vejvalka, T.Holeček)

0 comments
Autoři: 

Adéla Jarolímková Adéla Jarolímková představila projekt MediGrid, jehož se účastní FN Motol, CESNET a Masarykova nemocnice Ústí nad Labem a jehož cílem je vytvořit dokumentační službu pro tyto instituce. Dokumentační služba pracuje tak, že pomocí operací nad moduly a indikátory jednoznačně sémanticky popisuje každý z těchto elementů. Pro tento jednoznačný popis se používají nejen hierarchické klasifikační systémy (MeSH, ICD, SNOMED), ale také ontologie (UMLS - Unified Medical Language System, On9, OpenGALEN), tedy popis určité oblasti lidské činnosti zahrnující vztahy mezi pojmy. Například UMLS je složen z databází pro zpracování medicínských informací, vícejazyčného metatezauru, sémantické sítě a odborného lexikonu; tyto nástroje samy  sobě však pro popis nedostačují, v projektu se ještě používají tzv. ad hoc ontologie. MediGrid si vytváří vlastní databázi citací (reference manager), která navíc umožňuje správu vazeb mezi citovanými dokumenty a hodnocení kvality citovaných dokumentů. MediGrid je zatím v počáteční fázi, podrobné a aktuální informace vč. dosžaených výsledků jsou na adrese www.medigrid.cz.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat (A. Jarolímková, P. Lesný, J.Vejvalka, T.Holeček). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-01-28]. urn:nbn:cz:ik-12152. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12152

automaticky generované reklamy
registration login password