Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů (Radovan Kačín, Václav Šubrta)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů (Radovan Kačín, Václav Šubrta)

0 comments
Autoři: 

Elektronické informační zdroje nejsou stále dostatečně využívané. R. Krčín se pokusil identifikovat příčiny tohoto stavu. Problém je často na straně uživatelů, kteří mohou mít nedostatečnou jazykovou nebo informační gramotnost, neznají efektivní způsoby vyhledávání apod. Otázkou také zůstává, zda uživatelé informační zdroje skutečně potřebují. Problém je také na straně poskytovalů informačních zdrojů: složitost ovládání, rychlost načtení, často rozsáhlá struktura a další charakteristiky snižují uživatelskou přívětivost systémů. Rovněž na straně knihoven jsou některé problémy: rychlost a způsob přístupu, adekvátní strukturování, nedostatečná propagace. K problémům příspívají i vzdělavatelé, kteří zadávají neadekvátní témata např. seminárních prací, při jejichž přípravě nemá využívání informačních zdrojů smysl. Řešení tohoto stavu naznačil v druhé části příspěvku V. Šubrta. Jednou z cest je vzdělávání uživatele např. formou prostoru pro libovolné dotazy, osobních konzultací, online konzultací při vyhledávání, konkrétně zaměřených školení. Další možností je propagace inf. zdrojů ve formě přijatelné pro uživatele (propagace konkrétních titulů/článků, oborové přehledy zdrojů, snazší dostupnost inf. zdrojů, integrace s webem knihovny), popř. motivace uživatele pomocí různých podnětů. Všechny tyto kroky se již začínají aplikovat v knihovně VŠE.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů (Radovan Kačín, Václav Šubrta). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-22]. urn:nbn:cz:ik-11621. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11621

automaticky generované reklamy
registration login password