Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP

0 comments
Ke dvěma knihovnám ze sítě Městské knihovny v Praze, jejichž provoz byl dosud automatizován - Ústřední knihovna (1998) a pobočka ve Školské ulici v Praze 1 (1999), přibude do konce příštího roku pět dalších poboček - v Břevnově, Bohnicích, na Novodvorské, Lužinách a na Letné. Jak uvedli představitelé MKP na setkání se čtenáři, které se uskutečnilo v rámci týdne knihoven, jde o další krok na cestě k naplnění strategického záměru MKP do roku 2005, který byl formulován v roce 1996 a který předpokládá postupnou proměnu organizační a funkční struktury MKP v takzvanou páteřní síť MKP složenou z Ústřední knihovny a tří oblastních knihoven (v Bohnicích, na Lužinách a Opatově) a dalších 21 spádových knihoven, které budou - vzájemně propojeny - poskytovat plně automatizované služby. Tyto pobočky zároveň umožní uživatelům přístup k Internetu. Páteřní síť budou doplňovat satelitní knihovny s fondem převážně zaměřeným na beletrii. Nové pobočky s automatizovaným systémem Koniáš by měly přispět ke snížení zátěže Ústřední knihovny v absenčních výpůjčkách (existují případy několika desítek rezervací na jeden dokument, což v praxi znamená čekat déle než rok na vyřízení požadavku). Zatímco dnes lze z elektronického katalogu pouze zjistit, zda daný titul je k dispozici i v dalších pobočkách, avšak přístup k němu je podmíněn registrací v příslušné pobočce, v rámci sítě (zatím ji tvoří jen ÚK a pobočka ve Školské ulici) se situace z hlediska uživatele zásadně změní k lepšímu. Bude totiž možné z jednoho místa a na jeden průkaz nejen objednávat, ale současně také rezervovat ve všech automatizovaných pobočkách. Vybraný dokument pak čtenáři nabídne ta pobočka, která jej ze svého fondu bude moci vypůjčit jako první.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-10411. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10411

automaticky generované reklamy
registration login password