Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 24. září 2001

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 24. září 2001

0 comments
Autoři: 

BRADOVÁ, Andrea. Místní lidové knihovny okresu Rokycany : počátky, vývoj, trendy v dobrovolném knihovnictví na Rokycansku.
Vedoucí práce Milena Černá. Oponent Miloslava Faitová.


BULÍČKOVÁ, Soňa. Moderní metodologie projektování informačních systémů.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Marie Königová.


BUSCHOVÁ, Helga. Statistická analýza tematiky diplomových prací v Ústavu informačních studií a knihovnictví.
Vedoucí práce Marie Königová. Oponent Anna Stöcklová.


ČEPKOVÁ, Lenka. Plné texty odborné literatury v elektronické podobě : srovnávací studie služeb EBSCOhost, Ovid Online, ProQuest.
Vedoucí práce Vladimír Karen. Oponent Richard Papík.


DOLEŽALOVÁ, Lenka. Informační zdroje o religionistice na WWW se zvláštním zřetelem na judaismus.
Vedoucí práce Peter Pálka. Oponent Bedřich Nosek.


DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Knihovna Vendelína Budila : Vendelín Budil (1847 Praha - 1928 Plzeň).
Vedoucí práce Dagmar Svatková. Oponent Milena Černá.


KALCŮ, Petra. Informační politika ČR na přelomu století.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Ivana Kadlecová.


MIKYŠKA, Stanislav. Protokol WAP jako prostředek zpřístupňování dokumentů.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Petr Holomeček.


PLACHÝ, Petr. Zpracování přirozeného jazyka a hermeneutika, jejich možný přínos pro pořádání znalostí.
Vedoucí práce Peter Pálka. Oponent Zdeněk Jonák.


STŘEDOVÁ, Alena. Projekt na vytvoření a provozování tematicky zaměřeného informačního serveru na příkladě www.FOLK.cz.
Vedoucí práce Richard Papík. Oponent Luděk Šorm.


ŠKRNA, Jindřich. Možnosti a směry interaktivního vyhledávání informací.
Vedoucí práce Eva Bratková. Oponent Richard Papík.


VEČEŘOVÁ, Jana. Knihovna Jana Kučery v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
Vedoucí práce Anežka Baďurová. Oponent Jana Michlová.


Poznámka:
Záznamy všech diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v letech 1988-2001 naleznete v naší databázi.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 24. září 2001. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-10831. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10831

automaticky generované reklamy