Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dilemata vědeckých bází dat (Jaroslav Šilhánek)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Dilemata vědeckých bází dat (Jaroslav Šilhánek)

0 comments
Autoři: 

Jaroslav Šilhánek J. Šilhánek z VŠCHT v Praze poukázal na problémy a rozhodnutí, kterým musí čelit producenti i uživatelé při tvorbě a následně při rozhodování o nákupu konkrétní služby či databáze, např. otázky týkající se hloubky zpracování informací zahrnutých v databázi, typu zpracování (automatické vs. intelektuální zpracování), téma volby mezi široce orientovanou obecnější databází, která má i interdisciplinární přesah, nebo databází oborovou, a dále rozhodnutí ohledně způsobu financování. Problematickým je také nárůst celkového objemu vědeckých informací.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Dilemata vědeckých bází dat (Jaroslav Šilhánek). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-04-02]. urn:nbn:cz:ik-12128. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12128

automaticky generované reklamy
registration login password