Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje (Dominik Fellner)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje (Dominik Fellner)

0 comments
Autoři: 

Dominik Fellner

D. Fellner zahájil svůj příspěvek úvahou o potřebě propojování učebních materiálů mezi pedagogy. Samotný termín portfolio představil jako zásobárnu osobních i profesních materiálů, se kterými neustále pracujeme, potřebujeme je mít stále aktuální a dostupné. Internet umožnil digitalizaci portfolia, tedy digifolio. Zásady digifolia jsou takové, aby byl tento nástroj použitelný i pro paní učitelku na venkovské škole, protože v tomto případě jde o konkrétní projekt portfolia pro učitelskou komunitu. Musí tedy hovořit jazykem uživatele a uživatel musí mít plnou kontrolu nad strukturou, sdílením a vlastnictvím obsahu portfolia a jeho částí. Digifolio musí být nezávislé a zdarma, především kvůli dostupnosti pro každého a přenositelnosti mezi institucemi. Funkcí portfolia je celá řada - archivační, vzdělávací, reflektivní (autoevaluace, kvalitativní hodnocení), volnočasové, informační, agregační. D. Fellner na závěr prezentoval jako příklad webovou stránku studentky na Google Website, sloužící jako portfolio. Padlo také několik dotazů, z nichž mj. vyplynulo, že pro správu portfolia je možné použít i opensource mahara.org (je překládán do češtiny pro potřebu projektu pro učitele). Debatována byla také otázka volného šíření výstupů vědecké práce s ohledem na dodržování licenčních práv.

(text konferenčního příspěvku)

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje (Dominik Fellner). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-13118. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13118

automaticky generované reklamy
registration login password