Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitalizační centrum Akademie věd ČR (Martin Lhoták)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Digitalizační centrum Akademie věd ČR (Martin Lhoták)

0 comments
Autoři: 

Digitalizační centrum AV ČR vzniklo jako důsledek povodní v roce 2002. Klade si primárně za cíl zpřístupnit uživatelům obsah materiálů, na přesné zachování původní formy není kladen takový důraz. Zatím bylo zdigitalizováno cca 50 tisíc stran, počítá se však s digitalizací cca 500 tisíc stran ročně. Přednášející se detailně věnoval metodám používaným v Digitalizačním centru AV ČR a v souvislosti hovořil také o příslušných hardwarových a softwarových prostředcích (mj. o IrfanView, Sirius DMS a o Krameriovi). Zatím je rozvíjena spolupráce s Národní knihovnou ČR, s tvůrci databáze Manuscriptorium zatím vzhledem k odlišnému obsahovému zaměření nikoliv.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Digitalizační centrum Akademie věd ČR (Martin Lhoták). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-05-25]. urn:nbn:cz:ik-11569. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11569

automaticky generované reklamy
registration login password