Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dejte nám náměty a zlepšíte Ikara

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Dejte nám náměty a zlepšíte Ikara

0 comments
Rubrika: 
Vážení čtenáři,

za poslední rok se obsahová struktura Ikara ustálila, přesto přibyly nové a stále aktualizované služby Kalendář odborných akcí a Pracovní příležitosti v oboru a rubrika Odborné vzdělávání. V posledním roce se ale výrazně rozšířila čtenářská základna. Jedním z důvodů je grantový program Ministerstva kultury ČR RISK, díky jehož podpoře se k Internetu připojuje stále více knihoven, především z menších lokalit. Právě pro knihovny menší, se spíše regionálním významem, připravujeme rubriku Z knihovnické praxe. Tato rubrika však nemůže vzniknout bez vaší spolupráce. Většina problémů, se kterými se potýkáte ve vaší knihovně, potká dříve či později knihovny jiné, které by jistě přivítaly možnost přečíst si zkušenosti z knihovny, kde daný problém již vyřešili. Nemáte chuť seznámit ostatní knihovny s tím, co se vám za poslední rok povedlo a co ne? V současnosti je velmi aktuální téma rekonstrukce a stavba knihoven, nechcete poradit kolegům, jak sehnat stavební firmu, vyřešit dílčí problémy související s přestavbou? Myslíte, že ostatní knihovny nezajímá jak vycházíte s místním zastupitelstvem, co chystáte pro své čtenáře nového, jak zničit plíseň nebo třeba sehnat sponzora?

Rádi bychom přizpůsobili tuto rubriku vašim námětům a potřebám a vytvořili z ní zdroj zkušeností z knihovnické praxe. Ikara vydáváme právě pro vás, neobejdeme se však bez vaší aktivní spolupráce.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Dejte nám náměty a zlepšíte Ikara. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-10531. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10531

automaticky generované reklamy