Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čtení v době digitální (Jiří Trávníček)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Čtení v době digitální (Jiří Trávníček)

0 comments
Autoři: 

Jiří Trávníček

"Stejně jako jsme nahradili klasickou žárovku úspornou, je na čase nahradit tištěnou knihu elektronickou" - to je příměr Jeffa Gomeze v knize Print is Dead, který Jiří Trávníček na začátku svého příspěvku přečetl. Následně představil data z reprezentativního výzkumu české dospělé populace uskutečněného v roce 2010. Výsledná data ukazují, že čtení a internet nejsou nepřátelé. Čtyři pětiny české populace si nedovedou představit, že by vyměnili papírovou knihu za elektronickou. Nicméně i v českém prostředí je patrný posun směrem k e-zdrojům a internetu, především v oblasti odborné literatury (toto sledoval jiný výzkum).

Každopádně ti, kteří "nadávají" na digitalizaci, na ní musejí pohlížet nikoliv jako na něco tragického, ale jako na další velkou revoluci, stejně jako byl vynález písma a následně knihy. Odpůrci internetu dnes používají stejné argumenty jako ve 30. letech odpůrci paperbackových knih. Trávníček interpretoval Jenkinsovu Kulturu sbližování: Je jasné, že digitální média neporazila média předchozí, ale pouze s nimi vstoupila do společného prostředí. Všichni zvítězí, pokud budou pracovat společně, protože představa, že každé médium má výhradně své zákazníky, je mylná. Soubojem se nedá nic vyhrát.

V České republice existuje fenomén velkých rodinných knihoven, předávaných po generace. Představa, že místo nich by najednou byl Kindle, je pro velkou většinu populace nepřípustná. Trávníček v reakci na příspěvek Jane Burke srovnal také evropskou a americkou realitu v prodeji elektronických knih: v Evropě je zapojení e-zdrojů téměř o řád niže (technologické i kulturní souvislosti). V závěru také připomněl, že hypertext není vynálezem digitální kultury, ale je důsledkem dlouhodobého vývoje

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Čtení v době digitální (Jiří Trávníček). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13684. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13684

automaticky generované reklamy
registration login password