Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu

0 comments

Po měsíci se opět vracíme s naším sloupkem oborových webových stránek. V dnešním čísle se seznámíme s databází, která vykazuje hned dvě odlišnosti od informačních zdrojů, o nichž jsme doposud psali. Jedná se o databázi z oblasti počítačových věd a vůbec poprvé o databázi česko-slovenskou.

CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu

Čtenáři Ikara se doposud na stránkách našeho sloupku seznamovali s databázemi z přírodovědných či humanitních oborů. V tomto příspěvku obrátíme zřetel k dramaticky se rozvíjejícím vědám informačním. Protože čtenáři Ikara jsou zkušenými uživateli počítačů, pokusili jsme se vybrat databázi, která by je mohla obohatit o praktickou zručnost v sázení textů. Většina čtenářů Ikara má pravděpodobně na svých strojích nainstalován systém Microsoft Windows a jako editor používá Word a jemu příbuzné programy. Výhodou tohoto způsobu editace je rychlost a snadnost, stejně jako skutečnost, že máme neustále možnost sledovat obraz toho, co píšeme.

Při psaní v TeXu je situace jiná. TeX není editor, ale v podstatě programovací jazyk, prostřednictvím kterého lze při dodržené syntaxi získat velmi kvalitně a profesionálně vysázené texty. V praxi k tomu vytváříme v některém textovém editoru (nejčastěji Vim a Emacs, které disponují obrovskou škálou možností a mohou sloužit jako samotné programovací jazyky, ale lze editovat i v Picu nebo i obyčejném Notepadu a samozřejmě i ve Wordu, pokud soubor uložíme jako čistý text) textový soubor s koncovkou "tex", v němž zpravidla využíváme předem definovaných texovských příkazů a samotného textu, který chceme vysázet. Spustíme-li na takovýto texovský soubor program TeX, LaTeX apod., v závislosti na typu maker v tomto souboru použitých, lze vygenerovat jeho grafickou podobu ve formátu dvi, a odtud následně formáty pdf či ps. Postup vytváření např. pdf pomocí TeXu je analogický tvorbě html stránek, kde je též třeba dodržovat textovou syntaxi a výsledný grafický obraz získáme jako interpretaci prohlížečem. Jinými slovy, připravíme naformátovaný text a výsledný dokument získáme filtrací programem TeX nebo jiným. Protože TeX je programovacím jazykem, je zde neobyčejně široká konfigurovatelnost, včetně vytváření vlastních komplexních maker, stylů dokumentů atd.

Obsahová charakteristika: CSTUG je sdružením, jehož posláním je vytvářet předpoklady pro všestranné využívání a další rozvoj jazyka počítačové typografie TeX a příbuzného programového vybavení pro stolní tisk, a to zejména mezi českými a slovenskými uživateli. Stránky CSTUG mají velmi srozumitelnou a jednoduchou strukturu, která však zcela splňuje svůj účel. Tím je především důraz na praktické osvojení si TeXu a příbuzných jazyků. Proto CSTUG slouží jako rozcestník na důležité odkazy a také na programový software. Z grafického hlediska je hlavní stránka CSTUG rozdělena na přehledovou levou lištu s hlavními kategoriemi a tělo s konkrétními odkazy.

Hlavní odkazy tvoří:

  • Novinky, kde jsou informace o blízkých plánovaných a nedávných uskutečněných akcích, např. o seminářích o TeXu a Linuxu, výsledky anket atd.
  • Informace o sdružení CSTUG, jeho aktivitách, výboru, stanovách atd.
  • Dokumentace a literatura, která obsahuje odkazy na nejpodstatnější dokumentaci o TeXu a příbuzných jazycích (LaTeXu, což je nástavba TeXu, programovacích jazycích pro tvorbu grafických souborů Metaposta Metafont atd.). Lze navštívit FAQ TeXu, katalog všech texovských příkazů s komentáři, manuály atd. Neobyčejně podnětným odkazem je též možnost stažení online verzí časopisů o TeXu, které CSTUG vydává.
  • Software, poskytovaný mezinárodním ftp archivem pro TeX jménem CTAN (na adrese http://ctan.org) a dále archivem CSTUGu. Rovněž zde lze najít odkazy na další český software a fonty písma.
  • Diskuse, kde je možnost navštívit a vstoupit do texovské konference a news skupin, archivy dalších skupin atd.
  • Další užitečné odkazy, jako mezinárodní organizace, další dokumentace atd.
  • Kontakty a vyhledávání na Googlu.

Obecné vlastnosti: Samozřejmě, že schopnosti TeXu nejsou omezeny pouze na holý text, ale zahrnují i bohaté grafické možnosti. V porovnáním s Wordem má TeX nepoměrně širší paletu možností, která se projeví zejména při sázení náročnějších textů, např. matematických článků či knih a při vytváření matematických a geometrických funkcí, které jsou pro Word nerealizovatelné. Člověk, který se vzdělává v TeXu, se tak stává i odborníkem na programování a porozumění struktuře textu vůbec. Proto je CSTUG vedle vlastní aktivity neocenitelným zdrojem informací a vede k praktickému osvojení texovské rutiny. Potřebuje-li někdo rychle zjistit konkrétní formu a použití daného texovského příkazu nebo stáhnout rozšiřující software, nenajde lepší zdroj než CSTUG.

Přístup: CSTUG je volně přístupná databáze. On-line materiály a dokumentace, stejně jako software jsou volně ke stažení (to platí v první řadě i o samotném TeXu). Databáze je interaktivní v tom smyslu, že do ní lze vstoupit např. jako účastník texovské konference apod.

Design: Z formálního hlediska mají stránky CSTUG poměrně velmi jednoduchý design - jedná se o zvýrazněné odkazy s jednoduchým barevným pozadím. Skutečnosti, že významné, často i špičkové databáze mají mnohdy strohý design, jsme si všimli již několikrát. Cílem je snadná orientace a zejména rychlý přístup k požadovaným odkazům.

Celkové hodnocení: CSTUG je bezpochyby význačným a hodnotným elektronickým informačním zdrojem. Jeho kvality ocení jak úplní začátečníci, tak i špičkoví profesionálové, kteří aktivně do CSTUG vstupují. CSTUG se navíc neustále vnitřně vyvíjí. Grafický design je sice jednoduchý, ale vzhledem k zaměření stránek účelný.

Obsah:
Forma:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPLETALOVÁ, Gabriela. CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-11717. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11717

automaticky generované reklamy