Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Content management: organizace informací na webových stránkách (Petr Boldiš)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Content management: organizace informací na webových stránkách (Petr Boldiš)

0 comments
Autoři: 

Petr Boldiš (Česká zemědělská univerzita, Praha) se nejprve zabýval terminologickými otázkami, které se týkají správy obsahu (content management), informační architektury (information architecture) či site design (u nás je chápáno jako struktura, v USA jako struktura i obsah webových stránek). Na webových stránkách jsou podávány informace o významu, souvislosti a posloupnosti. Jsou vyjadřovány formou odkazů, hierarchií, organizačních schémat a struktur. Není-li struktura stránky jasná, uživatel jde hledat informaci jinam. Organizační schémata mohou být podle přednášejícího jednak základní (abecední, časové, geografické), jednak pokročilé (schémata vytvořená přímo pro web – tematické, úkolové, uživatelsky zaměřené, hybridní). Tematické schéma je používáno např. v elektronickém obchodu, protože se zde jedná o široké pokrytí jednoho tématu. Úkolové schéma spočívá v tom, že člověk se orientuje podle toho, co chce sám udělat. Uživatelsky zaměřené schéma je zaměřeno na specifickou skupinu uživatelů. Stránky mohou mít strukturu lineární, hierarchickou (typu pyramidy nebo větví) nebo komplexní (každý návštěvník si může zvolit vlastní cestu, stránka nemusí ovšem pak být přehledná).

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Content management: organizace informací na webových stránkách (Petr Boldiš). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-11606. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11606

automaticky generované reklamy
registration login password