Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu

1 comments
Anglicky
English title: 
QR codes as a special type of two-dimensional code
English abstract: 
QR code is a special type of two-dimensional code invented in Japan in 1994. You could see these strange black and white squares on billboards or on wrapping of you hamburger. What does it mean? In fact it is encoded text, URL or other data.

Určitě jste je také potkali: zvláštní černobílé čtverečky na plakátech. Možná jste přemýšleli nad jejich významem, možná jste je považovali za pouhé grafické zpestření reklamní plochy, možná vás ani nenapadlo nad nimi přemýšlet. Tyto magické obrázky jsou ve skutečnosti důmyslné informační zdroje, které zabírají minimum místa, ale jednoduše a rychle poskytnou zajímavou informaci například o výrobku. Je to však ve skutečnosti jenom další typ čárového kódu. Čtečkou je obyčejný mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovaným programem pro jeho dekódování.

Z historie

První pokusy s čárovými kódy se odehrály již ve čtyřicátých letech v USA, kdy studenti Harvardovy univerzity prováděli pokusy a pomocí čárových kódů sledovali skladové zásoby.

O moderní podobu čárového kódu se zasloužili Američané Bernard Silver a Norman J. Woodland. Tečky a čárky Morseovy abecedy vertikálně protáhli a roku 1952 patentovali.

V sedmdesátých letech se čárové kódy začaly používat v obchodní sféře pro označování zboží. Výrobky však nebyly kódy označeny již z výroby, ale prodavači tyto kódy museli na výrobky lepit stejně tak, jako se zboží v obchodech dříve označovalo cenovkami. Ke skutečnému boomu v používání čárových kódů došlo v USA až v 80. letech. Ke standardizaci a tím i globalizaci dochází až v posledních třiceti letech v souvislosti se vznikem a rozvojem mezinárodní organizace GS1, která se stará o rozvoj příslušných standardů a hlavně registruje do systému čárových kódů, čímž je umožněno jejich mezinárodní jednoznačné využití. Tato organizace, která má pobočky ve sto zemích světa, poskytuje i poradenské a konzultační služby.

QR kód jako typ dvourozměrného čárového kódu byl vyvinut japonskou firmou Denso Wave roku 1994. Tato firma se přímo na vývoj a využití čárových kódů specializuje. Původně byly tyto kódy používány v automobilovém průmyslu k označení jednotlivých dílů.

„QR“ je zkratkou Quick Response, v překladu je to tedy kód rychlé odezvy. Oproti klasickému čárovému kódu dokážou nést několikasetnásobně větší množství informací, přitom však může zabírat daleko méně místa.

Proč ne klasický čárový kód

QR kód je obdobou klasického čárového kódu. Na rozdíl od něj ale obsahuje informace v lineární i v horizontální linii (viz Obr. 1), což představuje několiksetkrát více informací. QR kódy nejsou tvořeny svislými čárami, ale černobílými bloky (černé body jsou jedničky, bílé nuly), které se skládají v obrazce ve tvaru čtverců. Oproti klasickému čárovému kódu nejsou QR kódy určeny pouze pro jednoznačné označení zboží, neobsahují tedy předem definované bloky informací s jasně danými pravidly, co který blok znamená. QR kódy slouží pro uložení a následně rychlé vyvolání jakékoliv informace.

Obr.1: Rozdíl mezi QR kódem a klasickým čárovým kódem

Obr.1: Rozdíl mezi QR kódem a klasickým čárovým kódem[1]

Popis QR kódu

QR kód je složen ze čtverce, který má v obou horních a v levém dolním rohu zřetelné kotvící body (Finder Patterns). Těmito body se QR kódy i na první pohled liší od obyčejného dvourozměrného kódu (DataMatrix). Kromě samotných dat jsou další nedílnou součástí kódu informace nutné k dekódování: jsou to zaměřovací značky (Timing Patterns), informace o formátování a použité velikosti, oblast pro korekci chyb.

QR kód pojme obrovské množství dat. Pokud je alfanumerický, dokáže zakódovat 4 296 znaků, pokud je pouze numerický, dokáže zakódovat dokonce 7 089 znaků. Existuje celkem 40 velikostí matic QR kódů, nejmenší matice, která nese označení verze 1, je čtvercem o rozměrech 21 x 21 bodů, verze 10 je čtvercem o rozměrech 57 x 57 bodů, verze 30 je čtvercem o rozměrech 137 x 137 bodů, největší matice, verze 40, je čtvercem o rozměrech 177 x 177 bodů (jednotlivé verze mají vždy o čtyři body více než verze předchozí). Právě na velikosti matice záleží, kolik informací kód může nést. To, jak bude matice velká či naopak malá, je limitováno, a to hlavně možnostmi fotoaparátů v mobilních telefonech.

Protože může dojít k mechanickému poškození matice (ušpinění, utržení apod.), obsahuje matice i modul pro korekci chyb. Jsou definovány celkem čtyři standardy: L, M, Q, H. Standard L si poradí se sedmiprocentním poškozením matice, naopak standard H opraví až 30 % poškozené matice. Čím nižší standard je použit, tím více informací lze zakódovat a naopak. Nejvíce znaků tak je zakódováno v matici verze 40 o velikosti 177 x 177 bodů s použitím standardu L – kódováno je výše zmiňováno 7 089 numerických znaků nebo 4 296 alfanumerických znaků.

Využití QR kódů

QR kódy jsou nejvíce rozšířeny v zemi svého vzniku, tedy v Japonsku. Kromě klasického marketingového využití (nejčastěji odkaz na webovou stránku inzerenta) - kódy na reklamních plakátech nového filmu s odkazem na bližší informace o filmu, na soutěže apod., kódy na obalech potravin s odkazem na informace o složení (QR kódy začala využívat i společnost McDonald´s na obalech hamburgerů), se kódy používají i v oblasti cestovního ruchu – jsou jimi označena významná místa, turista si tak může jednoduše zobrazit bližší informace o památce, místu či významné osobnosti.

V Čechách proběhlo zatím jen několik nesmělých kampaní. QR kódy byly k vidění na billboardech vyzývajících ke koupi fotoaparátu či k návštěvě kina. O využití QR kódů se mluvilo v souvislosti se společností Seznam nebo Zoo Praha. 

Generátory QR kódů

Uživatel si může vyrobit vlastní QR kód, a to pomocí generátorů, které jsou volně dostupné na internetu. Může tak zakódovat URL adresu, telefonní číslo nebo text (viz obr. 2 a obr. 3).

Obr.2: Příklad QR kódu. Zakódovaným textem je Ikaros

Obr.2: Příklad QR kódu. Zakódovaným textem je „Ikaros“

Obr.3: Příklad QR kódu. Zakódovanou informací je webová adresa www.ikaros.cz

Obr.3: Příklad QR kódu. Zakódovanou informací je webová adresa www.ikaros.cz

Pro zde znázorněné příklady byl použit generátor Kaywa.

Čtečky QR kódů

QR kódy se nalézají na různých reklamních letácích, billboardech či výrobcích. Jejich přečtení a dekódování je pro připraveného uživatele velmi jednoduché a rychlé (proto QR) – pokud má mobilní telefon s fotoaparátem a v telefonu nainstalovanou čtečku QR kódů. Například společnost Nokia prodává některé své telefony již s nainstalovanou čtečkou. Jejich seznam a bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách společnosti. Pro ostatní uživatele jsou k dispozici čtečky k nainstalování zdarma, nejznámější je Kaiwa, dále např. na http://quickmark.com.tw/En/basic/index.asp.  

Uživatel si nalezený QR kód svým mobilním telefonem vyfotí, následně se mu automaticky na displeji telefonu zobrazí text, který byl do QR kódu uložený, a pokud je uživatel připojený na internet, může si rovnou zobrazit webovou stránku, která byla v kódu uložena.

Použité a citované zdroje:
Poznámka:
  1. Denso Wave Incorporated. Qrcode.com [online]
Hodnocení: 
Průměr: 5 (51 hlasování)
RÖSSLEROVÁ, Klára. QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5 [cit. 2024-05-29]. urn:nbn:cz:ik-13641. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13641

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Dobrý den,
jsem čerství důchodce a scanováním qr kódů si krátím čas při cestování po praze a není to špatné. Docela jsem si o tom přečetl na googlu nebo třeba tady http://www.qr-kody.cz/ i na facebooku. Je to paráda.
Luboš