Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ceny INFORUM 2004 bez překvapení

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Ceny INFORUM 2004 bez překvapení

1 comments
Autoři: 

Letošní anketa Cena INFORUM 2004, která tradičně doprovází stejnojmennou konferenci o elektronických informačních zdrojích (25.-27. května 2004), se obešla bez překvapení. Z patnácti nominací (z toho devět českých, pět slovenských a jedné česko-slovenské) byla na základě hlasování účastníků konference udělena - bez ohledu na skutečné pořadí - cena třem českým a jednomu slovenskému projektu:

  • InfoLib, společný projekt Centra vědecko-technických informací SR, Spolku slovenských knihovníků a časopisu ITlib (Dlouho avizovaný knihovnický portál, jehož realizace po obsahové stránce příliš kupředu nepokročila. Jednoznačný favorit mezi slovenskými nominacemi.)
  • Memoria, společný projekt firmy AiP Beroun a Národní knihovny ČR (V podstatě nahrazuje zkomírající digitální knihovnu NK, která byla uvedena do experimentálního provozu v roce 2000 - zpřístupňuje digitální kopie více než tisíce rukopisů a starých tisků z fondů knihoven, muzeí a archivů. Díky kvalitnímu know-how jsou výsledky vysoko hodnoceny i v zahraničí. Navzdory tomu, že jsou určeny pro omezený okruh uživatelů, favorit číslo dvě mezi českými nominacemi.)
  • Portál veřejné správy, projekt Ministerstva informatiky ČR (Projekt netrpělivě očekávaný občany, firmami i úřady, odborníky zatím přijímán s rozpaky. Přesto kandidát na medaili.)
  • Infozdroje.cz, projekt firmy Albertina icome Praha (Od jeho představení na loňském Inforu budí zaslouženou pozornost, zejména s ohledem na možnosti propagace elektronických informačních zdrojů mezi koncovými uživateli. Příklad toho, jak lze s minimálními náklady realizovat chytrý nápad. Potýká se sice s problémy s konzistencí dat (nezbytná ochota spolupráce s dotyčnými institucemi), mezi českými nominacemi neměl od počátku konkurenci, zvláště když se nechopila příležitosti STK se svým Portálem STM.)

Potvrdil se tak zcela odhad redakce Ikara, který byl publikován v březnovém čísle. Černý kůň soutěže - Pravidla.cz - se nakonec mezi první čtyři (resp. tři) nedostal.

Lze jen souhlasit s tím, že tentokrát chyběly nominace obvyklé v některých předchozích ročnících ankety, které nekorespondují s hlavním tématem konference (např. novostavby či rekonstrukce knihoven).

Ředitel AiP V. Karen prohlásil na slavnostním Infokoncertu, že AiP je v případě i neoficiálního obvinění ze střetu zájmů připravena zveřejnit seznam všech účastníků, kteří v anketě Infozdroje.cz podpořili, a pokud by i jediný z nich svůj hlas popřel, cenu vrátit organizačnímu výboru.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ceny INFORUM 2004 bez překvapení. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2023-03-23]. urn:nbn:cz:ik-11628. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11628

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Po dlhšej úvahe som sa rozhodla, že predsa len napíšem krátku reakciu na uvedený príspevok „Ceny INFORUM 2004 bez prekvapení“. Jednak preto, aby som poopravila úvodnú informáciu, ktorá má správne znieť: ...“InfoLib, spoločný projekt Centra vedecko-technických informácií SR, Spolku slovenských knihovníkov a Katedry knižničnej a informačnej vedy (a nie časopisu Itlib) a jednak, aby som využila túto príležitosť k niekoľkým úvahám týkajúcim sa práce na portáli InfoLib.

Chcem sa pristaviť pri formulácii ..."dlouho avizovaný knihovnický portál, jehož realizace po obsahové stránce příliš kupředu nepokročila"...

Áno, je pravdou, že portál má rezervy, ale tie sa netýkajú len obsahovej náplne jednotlivých tematických skupín, ale rovnako využívania jeho funkčných možností (modul e-vzdelávanie, prieskumy/dotazníky, ponuky, diskusné fórum atď.).

Dôležitý je však fakt, že minuloročné projektové štádium nezahŕňalo obsahové napĺňanie portálu, ale činnosti spojené so získaním finančných prostriedkov na realizáciu projektu, výber a nákup redakčného systému, jeho „šitie na mieru“ podľa špecifikácie našich požiadaviek dodávateľskou firmou. Stanovovanie základnej obsahovej štruktúry portálu a hľadanie garantov bolo výsledkom niekoľko týždňovej diskusie v rámci realizačného tímu. Títo museli následne absolvovať školenie na prácu s redakčným systémom. Súčasne prebiehalo testovanie funkčnosti portálu a záverečná fáza (koniec roka 2003) bola venovaná intenzívnej propagácii myšlienky, ktorej cieľom bolo získať ďalších spolupracovníkov z radov kolegov , nakoľko spolupráca je v tomto prípade existenčnou otázkou.

Koncom roka sme teda mali k dispozícii stále len nástroj na vybudovanie portálu, skupinku dobrovoľníkov a začali sme s budovaním jednotlivých tematických skupín a ich podskupín. Ako je zrejmé zo štruktúry portálu, tematické skupiny sa snažia pokryť celú oblasť knižničnej teórie i praxe a ich optimálne naplnenie nie je v silách samotného garanta, ale znova vyžaduje vytvorenie tímu spolupracovníkov v rámci danej tematickej skupiny. Výborným príkladom takejto spolupráce je aktivita Infozdroje.sk, ktorá však z pohľadu portálu InfoLib predstavuje len jeho časť, konkrétne v tematickej skupine Informačné zdroje a služby.

Zaželajme si teda, aby takýchto aktivít bolo čo najviac, o to kvalitnejší bude môcť byť aj portál InfoLib.

PhDr. Daniela Birová, organizačný garant portálu InfoLib
birova@tbb5.cvtisr.sk

registration login password