Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bylo - nebylo aneb I tak žila knihovna

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Bylo - nebylo aneb I tak žila knihovna

0 comments
Před magickou změnou počáteční číslice letopočtu by možná neškodilo ohlédnout se do minulosti a uvést několik zajímavostí ze života veřejné knihovny v jednom "nejmenovaném" okresním městě. Protože jde o číslo silvestrovské, nahlédneme do minulosti s nadsázkou a humorem.


Jak knihovna začínala:
Z časopisu Tábor ze dne 1. 12. 1897: Městská veřejná knihovna otevřena bude budoucí neděli 5. prosince. Není sice ještě úplně hotova, ježto knihy bývalé knihovny besední třeba úplně seřadovati, novými knihami doplňovati a vazbami opatřovati, jakož i v nový katalog zapisovati, což ovšem vyžaduje času delšího. Ale aby aspoň tím mohla sloužiti, co bylo možno dosud připraviti, totiž částí belletristickou, původní a překladovou, bude otevřena již tuto neděli, načež vůbec upozorňujeme. V sobotu odpoledne od 6. do 7. hodiny budou v místnostech knihovních, dole na radnici, vydávány výpůjční lístky, na kterých bude třeba podpisů těch, kdo ručiti budou za spolehlivost vypůjčovatelů.
1. půjčovní den: 19. prosince 1897, do konce roku půjčeno 29 svazků.

Kvalita četby není jen současným problémem:
1924
...při výběru knih rozhodoval u většiny čtenářů stále ještě název, např. dívčí četba (22 let stará svobodná čtenářka): Kruté mládí, Panny ze skal, Dcery Země, Evička , studentka 6.tř. reálky: Mezi životem a smrtí, V samotách duší, Lačná srdce, Plané milování, Nevěsta. Řemeslník (bývalý vojín): Povídky desátníka, Tři vojáci, Dvojí sukno, Ohněm a mečem, Láska kapitána Veneta. Služebná (40 let): Jak sny umírají, Obětovaná srdce, Láska mateřská, Zpověď milenců.

Čtenáře lze lákat do knihovny různými způsoby:
1952
...v propagaci za získání nových čtenářů byly pořádány různé soutěže. 17 vítězným soutěžícím bylo umožněno létat zdarma nad Táborem a tak postupně přicházeli noví čtenáři...

Osvěta dá někdy zabrat:
...navrhovali jsme MLK, že jim uspořádáme besedu o knize Daleko od Moskvy. MLK nejevily žádného zájmu a tak z 12 dopisů odeslaných, nedostali jsme žádných odpovědí...

Technické vybavení knihoven naráželo na problémy:
1953
...abychom mohli lépe konati svoji práci, potřebujeme nutně gramorádio s vmontovaným mikrofonem a umístění tlampače na rohu ulice kam bychom přenášeli projevy, hovořili k občanům o knihách, četli statě z knih. Toto zařízení nám konalo velmi dobrou službu, nyní však MNV toto odebral a již nechtí vrátit. Dle informací "Elektry" prodejny v Táboře se toto již nevyrábí ke škodě mnoha kulturních zařízení. Nyní pomáháme kulturními vložkami, hovorem s lidmi přímo na polích...

Umístění místních lidových knihoven metodiky trápilo:
1954
...podle zkušeností, knihovna nejlépe vyvíjí činnost, je-li umístěna ve veřejné místnosti. Pokud je v soukromém bytě, odráží některé občany od návštěvy knihovny, neboť se obávají, že přinášejí do bytu bláto, což manželky knihovníků nemile nesou...

Pasivita občanů jako odvěký problém:
1955
...měli jsme vytvořen sbor aktivistů, kterému jsme pomáhali více my než oni nám...

Rafinované ovlivňování četby neznalo mezí:
1959
...je řada čtenářů, kteří raději vyhledávají knihy odložené na pultě. Proto raději necháváme některé knihy, které chceme propagovat, na pultě, a toto budí dojem, že tyto odložil některý čtenář...

Knihovnám vyrostla nová konkurence - televize jako všemocné médium:
1960
...v 7 obcích jsou knihovny v soukromých bytech. V Domamyšli mají v místnosti ubohý regálek s knihami. Do této místnosti chodí občané se dívat na televizi. Když některý z diváků špatně vidí, sáhne do regálu a vyjme několik knih, na které si sedne...

Řídící činnost se potýkala se zásadními obtížemi:
1961
...rozbor činnosti knihoven pro naprostý nedostatek cyklostilového papíru neproveden...

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OTRUBOVÁ, Alena. Bylo - nebylo aneb I tak žila knihovna. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 12 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11005. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11005

automaticky generované reklamy