Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu (Mechthild Geesenová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu (Mechthild Geesenová)

0 comments
Autoři: 

Mechthild Geesenová M. Geesenová nejprve stručně představila svého zaměstnavatele, společnost K. G. Saur Verlag, která je součástí Thomson Corporation. Nabízí více než 1 500 GB dat, přičemž elektronické knihy jsou k dispozici v rámci Gale Virtual Reference Library (GVRL). V nabídce vydavatelství je přes 600 encyklopedií, adresářů a almanachů. Přednášející názorně ukázala práci s rozhraním GVRL. Nové možnosti nabízí tzv. powersearch, který umožňuje knihovnám budovat elektronické fondy podle obsahového zaměření a vyhledávat současně v řadě databází. Jednotlivé předplacené tituly je možno měnit podle aktuálního využití (předplatné se týká počtu časopisů, nikoliv konkrétních titulů). K. G. Saur publikuje mj. tituly z oblasti informační a knihovní vědy. Novinkou je AccessMyLibrary.com - systém, který je reakcí na popularitu vyhledávačů typu Google a který má nalákat uživatele zpět do knihoven (systém ovšem Google využívá pro vyhledávání). Moderátor sekce F. Vojtášek upozornil, že do konce května je možno využít nabídky zlevněných knih K. G. Saur a Thomson Gale.
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu (Mechthild Geesenová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-04-02]. urn:nbn:cz:ik-12137. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12137

automaticky generované reklamy
registration login password