Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM

0 comments
Výsledky dosavadní spolupráce Národní knihovny ČR s Albertinou icome Praha v oblasti digitalizace vzácných svazků z jejího fondu zachycuje stejnojmenný CD-ROM (přesněji řečeno jeho anglická verze, česká bude součástí dalšího disku, který se má objevit ještě v tomto roce), jehož vydání bylo financováno z grantu Ministerstva kultury ČR. Obě instituce se zapojily od počátku do široce koncipovaného mezinárodního programu "Memory of the World", který vyhlásilo UNESCO a jehož cílem je uchování a zpřístupnění kulturního dědictví, a také se iniciativně podílí na činnosti technické subkomise, která se zabývá mj. způsoby distribuce a archivace elektronických kopií ohrožených dokumentů.

Obsah CD-ROM, který je uložen ve formátu HTML a jako takový je možné jej zobrazit v prohlížeči, zahrnuje texty charakterizující tuto technologii jako efektivní metodu, jak přispět k ochrany originálů tím, že mohou být ve výpůjčním procesu do jisté míry nahrazeny faksimiliemi; dále princip snímání digitální kamerou Kodak DCS 460 a vytváření kopií-obrazových souborů v různé kvalitě a standardy jejich popisu (tzv. metadata) na základě SGML. Jako příklady jsou připojeny tři rukopisy z řady "Memoriae Mundi Series Bohemica" (Labirynt světa a lusthauz srdce od Jana Amose Komenského z roku 1623, Knížky šestery o obecných věcech křesťanských od Tomáše ze Štítného z roku 1376 a ukázky z etnografického spisu Codex pictoricus Mexicanus jezuitského misionáře Ignáce Tirsche z druhé poloviny 18. století). Z CD-ROM lze také instalovat rešeršní software ManuFreT (spouštěný v prostředí Windows 3.1x / 95), který AIP vyvinula speciálně pro tyto účely.

Další informace získáte na virtuálním serveru NK ČR věnovanému této problematice. V případě zájmu o disk (k dispozici zdarma) se obraťte na náměstka ředitele NK ČR Adolfa Knolla.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12426. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12426

automaticky generované reklamy
registration login password