Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bibliografické údaje na webových stránkách domácích subjektů knižního trhu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Bibliografické údaje na webových stránkách domácích subjektů knižního trhu

0 comments
Autoři: 

Jak bylo na konci minulého sloupku předesláno, dnes se zaměříme na webové prezentace vybraných subjektů knižního trhu působících v ČR a budeme sledovat, zda vůbec a v jaké úplnosti a kvalitě jsou na webových stránkách uváděny bibliografické údaje o jednotlivých nabízených knižních titulech. Protože právě tento faktor zajímá snad nejvíce knihovníky (ale také další uživatele), kteří se rozhodnout využít webové stránky nakladatelů, knihkupců anebo knižních distributorů jako alternativní zdroj akvizice nových knih.
Předesílám, že získané výsledky tohoto malého průzkumu nebudou nikterak reprezentativní, protože výběr www stránek je jen velmi malý. Jisté závěry však přesto můžeme provádět.

Jednotlivé tabulky uvádějí postupně hodnocení webových stránek 20 nakladatelství, 9 knihkupectví a 9 knižních distribucí. V prvním sloupci je uveden název subjektu, který je odkazem na webové stránky daného subjektu.

První sledovaný faktor je kvalita uváděných bibliografických údajů (v tabulkách sloupec "Bibliogr. údaje"); ta byla hodnocena třemi bodovými stupni. Požadované údaje, které musejí být u jednotlivých nabízených knižních titulů uvedeny, jsou tyto: jméno autora/ů, název publikace, pořadí vydání, rok vydání, počet stran, ISBN, doporučená cena (celkem tedy sedm údajů). Podle toho byly přiděleny body:
   všechny požadované údaje - dobrá kvalita - 3 body
   většina požadovaných údajů - uspokojivá kvalita - 2 body
   menšina požadovaných údajů - špatná kvalita - 1 bod

Druhým sledovaným faktorem je, zda zákazník může prostřednictvím webových stránek zakoupit požadovaný titul. V minulém sloupku jsme si uvedli tři možné formy prodeje - 1) objednávka e-mailem, 2) objednávkový elektronický formulář, 3) internetové knihkupectví.
V tabulkách je ve sloupci "Obchod" uveden kód příslušné formy prodeje - "e" (e-mail), "f" (el. formulář), "i" (internetové knihkupectví). Není-li uveden ani jeden z těchto kódů, provozovatel daných webových stránek nenabízí žádnou možnost prodeje svých produktů přes Internet.

Tabulky se zjištěnými hodnotami

Tab. 1 - Webové stránky vybraných významných českých nakladatelství

Název nakladatelství
Bibliogr. údaje
Obchod
2
e
3
f
3
i
2
f
3
i
2
i
1
f
1
f
Eurom. Group - Knižní klub
1
i
2
e
3
i
3
f
3
e
3
f
2
i
3
f
3
i
1
f
3
i
3
f

Tab. 2 - Webové stránky vybraných českých knihkupectví

Název knihkupectví
Bibliogr. údaje
Obchod
2
i
3
-
?
?
1
i
1
i
2
e
1
f
?
?
3
f

*) V době přípravy tohoto článku (provádění průzkumu) byly stránky knihkupectví Educa books mimo provoz, stránky knihkupectví Na můstku se upravovaly (tedy také nebyly k dispozici).


Tab. 3 - Webové stránky vybraných českých knižních distributorů

Název distribuce
Bibliogr. údaje
Obchod
2
f
2
f
2
e
3
-
2
f
3
i
2
f
2
-
2
f

Závěry hodnocení

V tabulkovém přehledu se nyní podíváme na to, jak dopadlo provedené hodnocení webových stránek vybraných subjektů knižního trhu. (Připomínám, že webové stránky dvou knihkupectví nemohly být hodnoceny.)


Kvalita bibliografických údajů na webových stránkách subjektů knižního trhu

Nakladatelství
Knihkupectví
Knižní distribuce
CELKEM
3 body
11
2
2
15
2 body
5
2
7
14
1 bod
4
3
0
7
CELKEM
20
9
9

Možnost zakoupit tituly prostřednictvím webových stránek subjektů knižního trhu

Nakladatelství
Knihkupectví
Knižní distribuce
CELKEM
e-mail
3
1
1
5
el. formulář
9
2
5
16
internet. knihkupectví
8
3
1
12
žádná možnost online nákupu
0
1
2
3
CELKEM
20
9
9

Závěrem bych vás, čtenáře tohoto sloupku a zájemce o problematiku knižního trhu, chtěla upozornit na příručku "Zdroje informací o novinkách z produkce českých knižních nakladatelství". Jedná se o přepracovanou a doplněnou verzi mé diplomové práce, kterou jsem obhájila v lednu 2001 na Ústavu inf. studií a knihovnictví FF UK v Praze. Příručku vydalo a distribuuje Sdružení knihoven ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Bibliografické údaje na webových stránkách domácích subjektů knižního trhu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 10 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-10798. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10798

automaticky generované reklamy
registration login password