Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou (Lubomír Medo)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou (Lubomír Medo)

0 comments
Autoři: 

Lubomír Medo

Lubomír Medo, zástupce společnosti C. H. Beck, představil informační systém Beck-online, který přináší nové možnosti v oblasti obsahu a přístupu k právním informacím a dokumentům. Beck-online zpřístupňuje elektronickou verzi knižní produkce nakladatelství C. H. Beck, ke které patří především komentáře k zákonům, judikatura, odborné časopisy (např. Trestněprávní revue) a další zdroje. Celkem se jedná přibližně o 80 titulů nakladatelství C. H. Beck. Od dubna je součástí Beck-online i databáze obsahující dokumenty Evropské unie (legislativa Evropské unie a rozhodnutí Evropského soudního dvora).

Součástí prezentace byla i série ukázek systému. Rozhraní Beck-online je rozděleno do tří základních částí: v levé části je zpravidla navigace a lze tu najít jednotlivé právní předpisy, právnický slovník (který obsahuje cca 5000 hesel), předpisy místní samosprávy, věstníky, zpravodaje a další dokumenty. V prostředním sloupci se zobrazují aktuální výsledky konkrétního vyhledávání. V pravé části jsou dostupné související dokumenty (např. starší znění legislativy) a vazby na příslušnou judikaturu či prováděcí předpisy k paragrafu příslušného zákona a literatura (např. komentovaná znění, články z periodik atd.).

Vyhledávání v Beck-online je jednoduché, připomíná Google, standardem je vyhledávání v plném textu (zohledňují se různé tvary slov a běžně užívané zkratky zákonů). V rozšířeném vyhledávacím formuláři je možné dotaz specifikovat řadou parametrů.

Beck-online je aktualizován denně, jeho výhodou je i zpřístupnění literatury, která není standardně dostupná (např. komentovaná znění zákonů). Zpřístupňovaná podoba Sbírky zákonů je však pouze informanitivní, protože právní závaznost má stále pouze oficiální tištěná Sbírka zákonů. Systém Beck-online přesto je nejúplnějším a nejaktuálnějším zdrojem právních informací na trhu.

(jr)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou (Lubomír Medo). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-13450. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13450

automaticky generované reklamy
registration login password