Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2002, ročník 6, číslo 6

Editorial

Rozhovor

Evropská unie a informační společnost

Informační zdroje, služby, aplikace

Elektronické seriály

Digitalizace a digitální knihovny

Medicína a informace

Nad webovými stránkami knihoven

Zprávy, reportáže a glosy

Zemánková, Ladislava
Ikaros, redakce