Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nabídka České tiskové kanceláře pro knihovny

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nabídka České tiskové kanceláře pro knihovny

0 comments

V rámci Března - měsíce internetu jsme poskytli knihovnám bezplatný přístup do svých elektronických databází s cílem seznámit je s obsahem, formou a možnostmi produkce ČTK. Nyní před vás předstupujeme s nabídkou na možnost využívání našich databází za zvýhodněné ceny.

Dle ohlasu na bezplatný přístup a z dřívějších mnohaletých kontaktů s pracovníky knihoven jsme vytvořili nabídku strukturovanou do těchto skupin:

Databáze
Skupina A Biografie, Země světa, ČR
Skupina B Biografie, Země světa, ČR, fondy zpravodajství 1999-2002
Skupina C Biografie, Země světa, ČR, EU, Kraje, Svět, Výročí, Očekávané události, Sporty, Fotbal
Skupina D Skupina C + fondy let 1999, 2000, 2001 a aktuálního roku

Česká tisková kancelář je národní informační agenturou poskytující komplexní informační služby médiím, institucím veřejné správy a samosprávy, politickým a společenským organizacím, podnikatelským subjektům i jednotlivcům. ČTK je veřejnoprávní institucí, od počátku roku 1996 existuje bez jakýchkoliv státních nebo jiných dotací a veškeré náklady hradí pouze z prodeje svých služeb.

Hlavním cílem práce tiskové agentury je získat informaci, zpracovat ji ve zprávu a v co nejkratším čase ji v co nejpřehlednější a nekomentované podobě dopravit k odběrateli. ČTK má předpoklady splnit tento cíl především díky vlastní rozsáhlé síti zpravodajů v Praze, v dalších 16 městech republiky a v devíti městech světa. Pro tvorbu svých servisů navíc agentura využívá zpráv všech důležitých světových agentur (Reuters, AP, AFP...) a dalších významných médií. Vývoj produkce ČTK směřuje stále více ke komplexní nabídce informačních produktů z hlediska jejich tematického obsahu i z pohledu formy poskytovaných informací - denně agentura vydává více než 600 zpráv z politiky, ekonomiky, kultury, společnosti a sportu, přes 120 fotografií, 6-8 grafů a 25 zvukových informací.

Ze získaných informací ČTK vytváří svůj, v ČR unikátní, archiv. Od roku 1988 v elektronické podobě, ale jelikož ČTK existuje od roku 1918, vlastní nezanedbatelné množství historických dokumentů a fotografií, které postupně převádí do elektronické formy. Dokumentační redakce ČTK získané informace, dokumenty a materiály shromažďuje a třídí do tematicky zaměřených databází, které jsou předmětem nabídky pro využití knihovnami. V INFOBANCE na internetové adrese www.ctk.cz soustředí vybrané informace o zemích světa včetně politických, makroekonomických, historických a geografických údajů o každém státě. Databáze přináší podrobný přehled o domácím politickém, hospodářském a kulturním životě, včetně vývojových materiálů, jež průběžně sledují všechny klíčové události ve společnosti. INFOBANKA ČTK obsahuje také biografie známých osobností z celého světa, sportovní databázi s výsledky a životopisnými údaji významných sportovců a přehledy výročí a událostí očekávaných doma i v zahraničí v příštích měsících a letech.

Dle zjištěných údajů si knihovny představují využití produktů ČTK k rychlému či strukturovanějšímu zodpovídání dotazů čtenářů, pro samostatnou práci studentů, k rešerším, k získávání faktografických zdrojů, k doplnění vlastních databází, k tvorbě seminářů a lekcí, pro tvorbu propagačních materiálů, hledání seriózních informací a sebevzdělávání. Nabídka spolupráce je tedy koncipována tak, aby knihovny v rámci svých rozpočtových možností mohly samostatně dle vlastních potřeb používat informace, které ČTK nabízí.

Ke všem produktům poskytujeme klientům podrobný popis, způsob a možnosti vyhledávání v databázích, poskytujeme zaškolení, samozřejmostí je kontakt na obchodního zástupce, který je připraven zodpovídat dotazy a konzultovat náměty. Popisy databází naleznete na www.ctk.cz.

Protože známe nelehkou situaci knihoven, je v cenové nabídce zohledněna. Zakoupí-li si databáze jedna knihovna, ceny jsou kalkulovány od 3.000,- Kč za měsíc; při vytvoření konsorcia a dohodě alespoň 50 knihoven je spodní hranice ceny jednotlivých skupin od 800,- Kč za měsíc. K nákupu databází ČTK lze využít například finančních prostředků z programu VISK, podprogramu č. 8 - Informační zdroje.

Patříte k těm, kteří naše databáze ještě nevyzkoušeli? Chcete se přihlásit do konsorcia k knihoven nákupu databází? Kontaktujte Andreu Chloupkovou na adrese Česká tisková kancelář, Opletalova 5-7, Praha 1, 111 44, tel. 02/220 98 312, e-mail chloupkova@mail.ctk.cz.

   

Firemní prezentace České tiskové kanceláře.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CHLOUPKOVÁ, Andrea. Nabídka České tiskové kanceláře pro knihovny. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 6 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-10917. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10917

automaticky generované reklamy
registration login password