Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2001, ročník 5, číslo 4

Editorial

Rozhovor

Jedličková, Petra, Gajdušková, Helena

Informační politika

Ekonomika v informační společnosti

Informační technologie a elektronická komunikace

Informační zdroje, služby, aplikace

Medicína a informace

Digitalizace a digitální knihovny

Uhlíř, Zdeněk

Veřejné knihovny a elektronické zdroje

Pavlicová, Libuše

Kyberfeministické okénko

Zprávy, reportáže a glosy

Celbová, Iva, Vojtášek, Filip
Čápová, Mirka, Doležalová, Marta, Hanáčková, Hana
registration login password