Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Liberecká SVK otevřela své brány veřejnosti

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Liberecká SVK otevřela své brány veřejnosti

0 comments

Osmého března 2001 (možná opět trochu symbolicky) jsme otevřeli naši novou knihovnu (Státní vědecká knihovna v Liberci - pozn. redakce) pro veřejnost. Pro ty, kteří neznají okolnosti stavby a podrobnější údaje, připomenu to nejdůležitější: Stavbou smíření byla stavba liberecké knihovny nazývána od roku 1995, kdy nad ní tehdejší německý prezident Roman Herzog a český prezident Václav Havel převzali záštitu. Má symbolizovat dobré vztahy mezi Němci, Čechy a Židy - stojí na pozemku bývalé liberecké synagogy, jež byla fašisty vypálena v roce 1938. Finančně se na stavbě podílel Český stát, Evropská unie (program Phare), německá vláda, Česko-německý fond budoucnosti a další nadace i soukromé osoby. Samostatně fungující součástí knihovny je synagoga, která slouží liberecké Židovské obci.

Autorem vítězného návrhu na stavbu knihovny je ing. arch. Radim Kousal z libereckého ateliéru SIAL. Stavbu realizovala firma Stavební podnik Ralsko, a.s. Celá stavba trvala čtyři roky, od položení základního kamene v roce 1996 až po slavnostní předání budovy 9. listopadu 2000. Tolik historie.

Od prosince 2000 byla stará budova pro veřejnost uzavřena, stěhovali jsme všechny fondy do nové knihovny. Protože fond liberecké knihovny čítá okolo 1 miliónu 300 tisíc svazků, nebyla to práce lehká. Bylo zapotřebí jednak uložit starší knihy do kompaktních regálů ve skladech v podzemí budovy, ale hlavně jsme museli promyslet, jak postavit celkem 230 tisíc svazků do volného výběru. Tomu předcházelo dlouhé období retrokonverze, kdy jsme kompletně zpracovávali starší fondy v počítači, opatřovali čárovými kódy, aby byly jednak čtenářům dostupné v automatizovaném výpůjčním procesu, a hlavně, aby je mohli uživatelé v počítači vyhledávat. Podařilo se nám takto opatřit fond za posledních deset let. Retrokonverze probíhá i nadále.

O knihovně všeobecně

Naše Státní vědecká knihovna plní dvě funkce - funkci vědecké (regionální) knihovny a zároveň i městskou funkci, protože v Liberci žádná jiná všeobecná knihovna neexistuje. Budova je bezbariérová, přístupná každému, návštěvníci mají možnost prohlížet si knihy, časopisy, encyklopedie, kopírovat na samoobslužných kopírkách, aniž by museli být zaregistrováni jako stálí uživatelé. Pro absenční výpůjčku potřebují samozřejmě průkazku. Ta je opatřena čárovým kódem a čtenáři se na ni načítají všechny výpůjčky.

Podobně jako v jiných knihovnách, i my máme Informační službu, Hudební knihovnu, Dětskou knihovnu, Všeobecnou a Studijní knihovnu. Pro společenské účely, konference, přednášky a jiné akce slouží multifunkční sál. Umožňuje videoprojekci na velké plátno, projekci z počítače, simultánní překlady při konferencích z překladatelských kabin, atd. Knihovna má sloužit jako jeden transparentní prostor, návštěvník může volně procházet vnitřním schodištěm mezi půjčovnami, nic jej neomezuje. Prostor může využít k relaxaci, ale i ke studiu. Nemáme klasickou uzavřenou studovnu, k tichému studiu slouží odlehlejší zákoutí knihovny, stolky podél prosklených stěn a v oddělení periodických dokumentů.

Zkušenosti po čtrnácti dnech zkušebního provozu

Velký zájem čtenářů - nemáme zatím přesně statisticky podchyceno, ale denně chodí i tisíc registrovaných čtenářů, návštěvníků je ještě daleko víc.

Lidé chválí otevřenost prostoru, vybavení knihovny, volný výběr knih (možnost vybírat si sám - nabízejí se i další knihy, než ta konkrétní, pro kterou čtenář přišel). Pěkné prostředí láká k posezení s knihou, lidé zůstávají déle…

S tím paradoxně souvisí to, že ne vždy se čtenáři správně orientují jak v budově, tak ve fondu - samozřejmě rádi poradíme, zavedli jsme také kurzy tzv. čtenářské gramotnosti, v nichž chceme uživatele seznamovat jak s budovou, tak s naším vyhledávacím systémem.

Čtenáři při první návštěvě tápou, byli totiž zvyklí, že ve staré budově ve vědecké půjčovně vypsali pouze žádanku, počkali a kniha jim byla za chvilku přinesena ze skladu.
Teď na ně čeká (nebo číhá?) volný výběr v tolika regálech...
Pro volný výběr naučné literatury používáme třídník Vybraných znaků Mezinárodního desetinného třídění (MDT). Každá kniha ve volném výběru má nálepku s číslem třídy, do které obsahově náleží. Základní třídy MDT (0-9) jsou rozlišeny barevně. Je to výhodné zejména při zpětném vřazování vrácených knih do fondu. Podrobnější popisy tříd a jejich slovní označení jsou umístěny na každém regále. Snažíme se vysvětlovat, ukazovat, informovat, někdy "vedeme za ruku" až k regálu…

Internet zdarma do konce března v rámci akce Březen - měsíc internetu: nejdříve bez časového omezení, nyní pouze na 3 hodiny, poslední týden už na pořadí. Je obrovský zájem, 10 počítačů nestačí. Od dubna bude již internet za poplatek, čekáme, že se zájem sníží.

Dětská knihovna - obrovský zájem dětí, děti jsou zkoumavé, většinou proběhnou celou knihovnu, všechno je pro ně nové a zajímavé. Někdy to přináší problém s hlučností, ale při rozumném přístupu se všechno dá zvládnout. Z každého dítěte vyrůstá přece potenciální dospělý uživatel knihovny.

Kvůli problémům s nedostatečným rozpočtem bojujeme s nedostatkem financí a máme problémy s obsazováním služeb, proto je naše knihovna během zkušebního provozu otevřena pouze čtyři dny v týdnu. Věříme, že po zhodnocení prvních dvou měsíců se situace zlepší, rozhodně chceme veřejnosti vyjít vstříc a otevřít i v sobotu, případně prodloužit otevírací dobu do 19.00 hodin ve všední dny. Knihovna je krásná a jistě se stane vyhledávaným turistickým objektem právě o víkendech.


Všichni čtenáři časopisu Ikaros jsou do Liberce srdečně zváni.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KONVALINKOVÁ, Blanka. Liberecká SVK otevřela své brány veřejnosti. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 4 [cit. 2023-09-23]. urn:nbn:cz:ik-10710. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10710

automaticky generované reklamy
registration login password