Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akviziční seminář (10. června 2008 v Praze)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Akviziční seminář (10. června 2008 v Praze)

0 comments

10. června 2008 v malém sále ústřední budovy Městské knihovny v Praze proběhl seminář o doplňování deziderát ve fondech knihoven a způsobech jejich získávání prostřednictvím darů nebo nákupy v antikvariátech, který uspořádala sekce pro akvizici Sdružení knihoven ČR. Seminářem provázel a referující uváděl Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Po každém příspěvku následovala diskuse a dotazy účastníků.

Seminář byl zahájen příspěvkem Tomáše Maděry, předsedy Svazu antikvářů ČR. Ve Svazu je organizováno dvanáct antikvářů z celé republiky. Je to pouhý zlomek jejich počtu. Jen v Praze je 55 antikvariátů. Svaz zastřešuje obchody, které mají jako hlavní svoji náplň kulturní činnost. Některé jsou specializované, např. na modernu, fotografie, učebnice apod. Existuje databáze nabízených knih na internetu, ve které je zhruba 28 tisíc knih. Databáze se stále aktualizuje. Tyto antikvariáty umožňují platbu kartou, zprostředkují prodej od soukromých osob, také koupě ze zahraničí, případně i soudní odhady (více na www.antikvariaty.cz).

Mgr. Anna Anderleová ze Státní a vědecké knihovny v Plzni seznámila účastníky semináře s praxí při doplňování fondu této knihovny formou darů, nákupem od soukromých osob či organizací, získáváním chybějících publikací z pozůstalostí a z antikvariátů. Jedná se především o regionální literaturu. S antikvariáty mají dokonce smlouvu o přednostním nákupu tohoto druhu literatury.

Mgr. Klára Sušická z Městské knihovny v Praze se ve svém referátu Jak najít svá dezideráta? aneb Evidence v automatickém systému sítě veřejné knihovny zamýšlela nad tím, co je desideratum. V různých typech knihoven mohou být dezideráta různá. Referující uvedla také kritéria pro určení chybějící literatury v Městské knihovně v Praze.

Mgr. Alena Petruželová z Památníku národního písemnictví v Praze ve svém referátu Dary a jejich právně ekonomická stránka v knihovnách shrnula všechny zákonné normy, které se na dary vztahují. Připomněla, že se dary mají přihlašovat na daňovém úřadě 1x za půl roku na formuláři přiznáni k daru. Vždy musí být o daru uzavřena smlouva, a to buď písemná, ústní, nebo konkludentní. V darovací smlouvě se musí objevit slovo "daruji". I v knihovnách se může uplatnit právo vydržení po tříleté lhůtě, například při zanechání knihy ve studovně. Knihovny také mohou uzavírat kupní smlouvy při získávání publikací. Zmínila se také o kritériích při stanovování cen knih.

Referát Mgr. Moniky Myslivečkové Způsob využití darů v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích přednesla její kolegyně Mgr. Koldová. Po povodních v roce 2002, které knihovnu těžce zasáhly, byla v této knihovně vytvořena databáze ztrát, která je dodnes umístěna na webu a podle které se ztracené publikace doplňují. Knihovna ztratila 75 tisíc monografií a 16 tisíc svazků časopisů. Podařilost nahradit 10 tisíc svazků monografií a 8 tisíc svazků časopisů.

Mgr. Miloslava Vrbenská, ředitelka Městské knihovny v Semilech, seznámila přítomné s tím, jak tato knihovna provozuje antikvariát, a to již od roku 1991. Nabízelo se totiž využití prostor obchodu a výlohy, které knihovna získala. K provozu antikvariátu knihovnu opravňuje živnostenský list. V antikvariátu pracuje jedna pracovnice. Provoz antikvariátu není ztrátový, ale ani příliš ziskový.

O jiných možnostech, jak získat publikace především v muzejních knihovnách, promluvila PhDr. Jarmila Okrouhlíková. Jedná se o získávání hlavně výstavních katalogů za zápůjčky sbírkových předmětů muzea a o získávání publikací za reprodukční práva při reprodukování sbírkových předmětů.

Mgr. Hanáková, zástupkyně firmy Symposion, dříve Zodiac, seznámila přítomné o aukcích knih, které tato firma pořádá 2x - 3x do roka.

Příspěvky z tohoto semináře budou zveřejněny na webových stránkách SDRUK.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila. Akviziční seminář (10. června 2008 v Praze). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 8 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12907. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12907

automaticky generované reklamy