Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

10 let Krajské knihovny Karlovy Vary

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

10 let Krajské knihovny Karlovy Vary

0 comments

Knihovna v Karlových Varech za uplynulá období prošla mnoha organizačními změnami souvisejícími se změnami územního a správního uspořádání. Byla tedy několikrát knihovnou městskou, okresní i krajskou. Od 1. května 2002 je knihovnou krajskou. Ze zákona (Knihovní zákon č. 257/2001 Sb.) má karlovarská knihovna jako krajská knihovna své povinnosti a výsady. Pro čtenáře je zajímavý například povinný výtisk periodický publikací, díky němuž mají v karlovarské knihovně od r. 2003 k dispozici všechny tituly časopisů, které jsou vydávány na území České republiky.

V čítárně periodik mají čtenáři k dispozici 2.355 titulů aktivně vycházejících periodik

V čítárně periodik mají čtenáři k dispozici 2.355 titulů aktivně vycházejících periodik

Krajská knihovna buduje a provozuje regionální databázi článků z regionálního tisku – v současné době může čtenář hledat v cca 40.000 článcích týkajících se regionu. Stejným způsobem funguje i databáze regionálních osobností a událostí, kde je možné vyhledávat ve více než 1.600 položkách.

Automatizovaný knihovnický systém v Krajské knihovně Karlovy Vary

Knihovna byla automatizována postupně, v roce 1998 byl spuštěn automatizovaný výpůjční režim v půjčovně pro dospělé v tehdejší centrální budově na I. P. Pavlova. Do roku 2004 knihovna pracovala se systémem LANius, od roku 2004 knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém Aleph, který umožňuje lepší kooperaci s ostatními knihovnami v rámci sdílené katalogizace, Souborného katalogu České republiky CASLIN atd. Knihovna využití systému Aleph průběžně vylepšuje a nabízí čtenářům nástroje, které by měly přispět k lepšímu komfortu, např.:

 • vzdálený přístup čtenářů k uživatelskému kontu
 • možnost rezervací na dálku
 • možnost online prodlužování výpůjček
 • posílání upozornění na blížící se konec výpůjční doby pět dní před lhůtou
 • služba zasílání informací prostřednictvím SMS
 • rozšíření služeb elektronického katalogu o náhled na nové přírůstky knihovny, čtenářské tipy doporučující literaturu, možnost čtenářského ohodnocení knihy
 • možnost upozornění na novinky dle vlastního profilu prostřednictvím SDI a RSS kanálu
 • obálky knih jako součást záznamu publikace
 • obsahy knih jako součást záznamu u některých naučných publikací

Významné mezníky v desetiletém životě krajské knihovny

2002 – Knihovna převzala balneologickou knihovnu

 • Původ balneologické knihovny v Krajské knihovně Karlovy Vary je dán převzetím části balneologické knihovny z bývalého Výzkumného ústavu balneologického.
 • V dalším období knihovna získala další knihy do tohoto fondu z knihoven Referenčních laboratoří ve Františkových Lázních a Mariánských Lázních.
 • Další akvizice jsou z darů a příležitostným nákupem v antikvariátech nebo na aukcích.
 • Nejstarší knihou ve fondu je latinský starý tisk z roku 1589 pojednávající uceleně o lázeňské léčbě v Karlových Varech.
 • Knihovna každoročně, z grantů Ministerstva kultury ČR, nechává restaurovat vzácné knihy z této sbírky.
 • Začíná se s postupnou digitalizací balneologického a regionálního fondu.
 • Knihovna doplňuje jak historický fond této sbírky, tak zajišťuje i akvizice novodobé lékařské literatury.

Půjčovna pro dospělé nabízí příjemné prostředí k setkávání i samostudiu

Půjčovna pro dospělé nabízí příjemné prostředí k setkávání i samostudiu

2002 – Počátek Regionálních funkcí krajské knihovny

 • Služby poskytuje krajská knihovna a spolupracující knihovny v Sokolově a Chebu.
 • V kraji je celkem 119 veřejných knihoven, z toho 31 profesionálních a 85 s dobrovolným knihovníkem.
 • V okrese Karlovy Vary vytváří krajská knihovna soubory knih pro 42 malých veřejných knihoven.
 • Ročně KK připraví 246 souborů, které obsahují průměrně 14 300 knih. Do každé knihovny se dostane průměrně 340 knih v každém roce.

2004 – Začátek spolupráce krajské knihovny s neslyšícími

 • Rozvíjení aktivit směrem k neslyšícím tak, aby byla podpořena jejich integrace do většinové společnosti.
 • Knihovníci ovládají základy českého znakového jazyka.
 • Budování speciální fondu pro neslyšící (komiksy, filmy s titulky, motivační filmy, výuková DVD, periodika s tématikou neslyšících) a také fondu o problematice neslyšících (komunikace s neslyšícími, péče o neslyšící děti, slovníky ČZJ atd.).
 • Několikrát ročně přednášky pro veřejnost tlumočené do českého znakového jazyka či se simultánním přepisem mluvené řeči na promítací plátno.
 • Vzdělávací aktivity pro neslyšící.

2005 – Self-check

 • Samoobslužné zařízení, jehož prostřednictvím si čtenář může sám vypůjčit knihy nebo časopisy, aniž by čekal na odbavení u pultu.

Slavnostní otevření nové budovy 1. 12. 2005

Slavnostní otevření nové budovy 1. 12. 2005. Zleva: PhDr. Eva Žáková – ředitelka knihovny, JUDr. Josef Pavel – t.č. hejtman Karlovaského kraje, Ing. Jiří Behenský – t.č. náměstek hejtmana.

2006 – Ocenění Knihovna roku

 • Ministerstvo kultury ČR udělilo u příležitosti Týdne knihoven zvláštní cenu a diplom Krajské knihovně Karlovy Vary za mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a vzdělávání.

2006 – Informační středisko Karlovarského kraje

 • Informační středisko bylo zřízeno v rámci nové budovy knihovny ve Dvorech.
 • Začátkem roku 2006 získalo oficiální akreditaci Asociace turistických informačních center ČR.
 • Zajišťuje nejen prodej regionálních publikací a informace o kraji, je možné si tu koupit lístky na kulturní pořady nebo místenky na autobus.

2007 – Literární soutěž

 • Krajská knihovna začala v tomto roce s tradicí Literárních soutěží pro začínající autory nejdříve karlovarského regionu a postupně z celé ČR.
 • Proběhlo již pět ročníků této soutěže. Patronem každého ročníku je výrazná osobnost literárního světa (Josef Formánek, David Zábranský, Petra Hůlová, Tomáš Zmeškal, Martin Ryšavý)
 • Literární soutěž má od roku 2009 originální hlavní cenu pro vítěze, jíž je porcelánová plastika „Vlaštovka“ autorek Barbory Špálové a Lenky Drechslerové (studentky Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech).

2007 – Založen Herní klub

 • Volnočasová klubová aktivita pro zájemce o hraní logických deskových her.
 • Pravidelné schůzky vždy ve čtvrtek a tradice Herních sobot, Festivalů her, celorepublikových turnajů ve hře Dominion, Carcassone atd.

A-klub (hudební oddělení)

A-klub (hudební oddělení)

2007 – Bibliobox

 • Krajská knihovna Karlovy Vary byla první knihovnou v České republice, která již od konce roku 2007 nabídla svým čtenářům možnost vracení knih přes biblioboxy Herbie.
 • Biblioboxy jsou umístěny na frekventovaných místech v centru města, zatímco knihovna sídlí na jeho okraji.
 • Čtenáři této služby využívají čím dál častěji; od podzimu r. 2007 do konce r. 2011 touto cestou vrátilo 22.482 čtenářů celkem 56.708 knih.
 • V průběhu čtyř let se frekvence využití téměř zdvojnásobila.

2008 – Půjčování DVD

 • V tomto roce knihovna začala budovat fond filmů na DVD.
 • Zahrnuje nejen filmy ze Zlatého fondu české kinematografie, v dalších letech se podařilo získat smlouvy s dalšími dodavateli.
 • V rámci spolupráce s British Council knihovna disponuje také s rozsáhlým kvalitním fondem britské kinematografie v anglickém jazyce.

2008 – Mezi regály

 • Od tohoto roku vydává krajská knihovna občasník pro své návštěvníky a uživatele s názvem Mezi regály.
 • První číslo vyšlo v únoru 2008, od té doby světlo světa spatřilo čtrnáct čísel. Jeho prozatím poslední vyšlo v květnu 2012.

Regály ve skladu poskytují nejen prostředí pro začtení do knihy, ale třeba i název pro občasník knihovny

Regály ve skladu poskytují nejen prostředí pro začtení do knihy, ale i název pro občasník knihovny

2009 – Mezinárodní ocenění JODI AWARDS

 • Mezinárodní soutěž, která oceňuje nejlepší počiny na poli zpřístupňování kultury handicapovaným prostřednictvím digitálních technologií. Krajská knihovna Karlovy Vary obdržela prestižní ocenění v kategorii – Digitální přístup on-line.

2009 – Univerzita volného času pro veřejnost

 • Zahájena tradice mimoškolního zájmového vzdělávání dospělých v nejrůznějších vzdělávacích modulech (Britská literatura, Práce na PC, Trénování paměti, Arteterapie, Dějiny umění, Kurzy komunikace, Kurzy tvůrčího psaní, Výtvarné umění na Karlovarsku atd.).
 • Ročně více než 120 účastníků.

2010 – Krajská knihovna na Facebooku

 • Připojení na FB 19. 1. 2010. Počet přátel facebookového profilu k 1. 5. 2012 byl 404 a toto číslo stále roste.

2010 – BIBLIOWEB

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval již jedenáctý ročník (počtvrté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
 • Krajská knihovna Karlovy Vary se umístila v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel na 3. místě.

2011 – Ocenění MOSTY 2010

 • Dne 17. 3. 2011 byli v kulturním domě v Kroměříži vyhlášeni vítězové ceny Mosty 2010, kterou vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, aby ocenila akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšuje postavení osob se zdravotním postižením v ČR.
 • Jedním z nominovaných byla i Krajská knihovna Karlovy Vary za veřejné aktivity zpřístupněné neslyšícím a speciální vzdělávací programy v českém znakovém jazyce a další aktivity pro handicapované pořádané odd. pro handicapované v krajské knihovně.
 • Díky svému úsilí a soustavné práci na tomto poli, zvítězila Krajská knihovna Karlovy Vary v kategorii Instituce veřejné správy.

2011 – E-čtečky

 • K vypůjčení v A-klubu
 • Čtenář si se čtečkou půjčuje najednou 151 titulů knih – jde o knihy, které již nepodléhají Autorskému zákonu.
Poznámka: Na článku spolupracoval kolektiv autorů z karlovarské knihovny.
Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
BANZETOVÁ, Jitka a NĚMCOVÁ, Michaela. 10 let Krajské knihovny Karlovy Vary. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 6 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-13935. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13935

automaticky generované reklamy
registration login password