Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva z 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

0 comments
Anglicky
English title: 
11th Conference on Grey Literature and Repositories
English abstract: 
The 11th Conference on Grey Literature and Repositories took place on October 24 in Balling Hall at the National Library of Technology in Prague. This year was focused on classic grey literature and its storage, digital repositories, research data and popular legal issues. Participants from France, Belgium, Netherlands, Austria, Italy and Algeria attended this conference and contributed to vital discussion in this area.

Konference o šedé literatuře a repozitářích v loňském roce oslavila své desáté výročí a Národní technická knihovna, která konferenci každý rok pořádá, nezapomněla na příznivce šedé literatury ani v roce 2018. Konferenci opět předcházel půldenní workshop, který vedli odborníci ze zahraničí – ředitel mezinárodní organizace pro šedou literaturu GreyNet Dominic Farace a Joachim Schöpfel, akademický pracovník z Univerzity v Lille ve Francii. Workshop byl věnován aktuálnímu trendu: práci s výzkumnými daty. Účastníci workshopu měli možnost se seznámit s pojmem "data papers". Právě ty mají za úkol popis datasetů zveřejněných online a usnadnění jejich následného vyhledávání. Organizace GreyNet vedla projekt, který měl za úkol vytvořit standardizovanou šablonu coby formulář pro popis dat a ověřit využitelnost vytváření „data papers“.

Ve středu 24. října na workshop navázal 11. ročník konference. Program byl tentokrát opravdu mezinárodní, se svými příspěvky vystoupili na konferenci hosté z Rakouska, Francie, Nizozemska, Belgie, a dokonce i z Alžírska.

Úvodní příspěvek Dobrici Saviće se zabýval tématem budoucnosti šedé literatury a změnami, které přináší umělá inteligence a její aplikace globálně do našich životů, ale především do procesu vytváření a zpracovávání šedé literatury. Na tuto přednášku navázala prezentace Pavly Hartmanové z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky (AVČR). Účastníci se dozvěděli o novém projektu Ústavu pro českou literaturu s názvem Český literární internet, který má za cíl zachycovat českou literární tvorbu vznikající online, zaznamenat ji v databázi a uchovat i tyto pomíjivé zdroje pro budoucí využití. Další přednášející, Martin Vávra, zakončil dopolední blok konference představením certifikovaného archivu pro výzkumná data z oblasti sociálních věd, který provozuje Sociologický ústav AVČR. Archiv je v provozu již 20 let a hlásí se k zásadám open access a FAIR principům.

Eliška Pavlásková se společně se Zdeňkem Vaškem věnovala projektu ARCLib

Eliška Pavlásková se společně se Zdeňkem Vaškem věnovala projektu ARCLib (Foto: Michaela Vydrová)

Tři příspěvky z prvního odpoledního bloku náležely do akademické oblasti a zabývaly se vysokoškolskými závěrečnými pracemi a další šedou literaturou v univerzitním prostředí. Joachim Schöpfel se svou kolegyní Hélène Prost se věnovali starým závěrečným pracím a dizertacím, jejich archivaci a dostupnosti. Právní pohled na zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací podal Matěj Myška, jehož přednášku účastníci vyhodnotili v evaluaci jako nejpřínosnější z celého programu. Zajímavý průzkum v akademickém prostředí provedli kolegové z Alžírska. Zkoumali znalosti akademických pracovníků z Univerzity Constantine 2 o šedé literatuře a jejich postoj k těmto dokumentům. Ve své prezentaci popsali průběh a výsledky šetření a zdůraznili nutnost školení v oblasti šedé literatury, nejen pro studenty, ale zejména pro akademické pracovníky.

Na programu konference byly ještě další dva právní příspěvky. Jakub Míšek z Masarykovy univerzity v Brně objasnil problematiku práv pořizovatele databáze a úředních děl a Michal Koščík z téže instituce se zaměřil na právní rámec digitalizace dokumentů.

Poslední dvě přednášky byly věnovány dalšímu z aktuálních témat – dlouhodobé ochraně a uchovávání digitálních dat a dokumentů. Konference nabídla pohled na tuto problematiku a její řešení ze zahraničí – technologii LOCKSS, kterou představil Anthony Leroy, a na druhé straně příklad z České republiky - nově vyvíjené řešení LTP v rámci českého projektu ARCLib, který popsali Eliška Pavlásková a Zdeněk Vašek.

Konferenci celkově navštívilo 1O4 účastníků. Evaluace a další výstupy z konference jsou dostupné na webu služby NUŠL pod licencemi Creative Commons. Příspěvky autorů opět vyjdou v recenzovaném sborníku. A než dočtete sborník, přípravy na 12. ročník konference už budou opět v plném proudu, zájemci si mohou poznamenat datum 17. října 2019.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VYČÍTALOVÁ, Hana. Zpráva z 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 5 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-18284. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18284

automaticky generované reklamy
registration login password