Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veletrh dětské knihy v Liberci podruhé

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Veletrh dětské knihy v Liberci podruhé

0 comments

V březnu roku 2003 proběhl v Liberci první ročník Veletrhu dětské knihy – projektu, který si kladl za cíl nejenom připomenout březen jako měsíc knihy, ale zejména upozornit na problematiku dětského čtenářství. V rámci prvního ročníku se na libereckém výstavišti prezentovala řada nakladatelství dětské literatury a učebnic z České republiky i ze zahraničí – včetně těch nejvýznamnějších – a jejich nabídku si přišlo prohlédnout více než 7000 návštěvníků z celé České republiky. Úsilí vynakládané při přípravě projektu bylo oceněno udělením Certifikátu kvality ministra kultury České republiky.

Organizátorem akce bylo Sdružení pro Veletrhy dětské knihy, jehož členy jsou Krajský úřad Libereckého kraje, Statutární město Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Technická univerzita v Liberci a Liberecké výstavní trhy, a.s. Úspěch prvního ročníku utvrdil organizátory v myšlence, že realizace projektu v příštích letech má smysl, a proto vás můžeme již dnes pozvat k návštěvě ročníku druhého.

Druhý ročník Veletrhu dětské knihy se uskuteční v termínu od 11. do 13. března 2004 v Liberci a naším přáním je opět vytvořit prostor pro svátek dětské knihy a kvalitních učebnic, ve kterém se po celé tři dny budou pohybovat tvůrci této literatury – spisovatelé, ilustrátoři a všichni ti, kteří mají k problematice dětského čtenářství co říci – pedagogové, psychologové a další.

Hlavním tématem bude "význam vzájemného hlasitého čtení pro podporu dětského čtenářství" a doprovodným tématem pak "vyhledávání informací o knihách a možnost komunikace s knihovnami prostřednictvím internetu". Tato témata budou také vévodit doprovodnému programu veletrhu – nonstop čítárna nabídne návštěvníkům možnost odpočinout si a poslechnout si z úst dětí i dospělých úryvky z knih českých i zahraničních spisovatelů, v internetové kavárně si děti vyzkouší vyhledat informace o svém oblíbeném nakladatelství nebo vyhledat informace o knihách v katalozích českých knihoven.

Velký prostor bude věnován, stejně jako během prvního ročníku, nabídce a prezentaci jednotlivých nakladatelství a vydavatelství dětské literatury a učebnic z České republiky.

Významným obohacením prvního ročníku, které ocenili všichni návštěvníci veletrhu, byla účast několika zahraničních zemí a prezentace jejich dětské literatury. Organizátoři by tedy chtěli v této započaté myšlence pokračovat a opět nabídnout zahraničním partnerům výstavní prostor.

Veletrh dětské knihy proběhne na libereckém výstavišti a zde se také uskuteční doprovodného programu – přednášky, semináře, výstavy knih a program pro dětské návštěvníky – literární soutěže a vystoupení, divadelní představení, besedy a autogramiády se spisovateli a ilustrátory dětských knih. Další akce se budou konat v libereckých divadlech, zoologické a botanické zahradě v Liberci, Krajské vědecké knihovně v Liberci, muzeích a galeriích Libereckého kraje.

Věříme, že druhý ročník veletrhu předčí ten první, že se podaří přilákat velké množství návštěvníků (hlavně dětských), kteří na výstavišti stráví příjemný den, a že se opět podaří naplnit hlavní cíle projektu – tj. podporovat rozvoj čtenářství u dětí všech věkových kategorií. Všichni jste srdečně zváni. Více informací o veletrhu i doprovodných akcích najdete na adrese www.veletrhdetskeknihy.cz.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PETRÝDESOVÁ, Dana a PROVÁZKOVÁ, Ivana. Veletrh dětské knihy v Liberci podruhé. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11491. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11491

automaticky generované reklamy