Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Važení čtenáři,

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Važení čtenáři,

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

vedle pravidelných monotematických sloupků, které se uvedly v minulém čísle, se vám v tomto čísle představuje sloupek další. Z jeho názvu - Právní aspekty elektronického publikování - je patrné, co bude předmětem jeho náplně. Tentokrát se jeho autorka Daniela Přibylová věnuje problematice nového autorského zákona platného v ČR.

Rádi bychom vás také upozornili na rozhovor s ing. Augustinem Mertou, Csc. Tímto rozhovorem chceme uvést novou rubriku, ve které se budete čas od času setkávat se zajímavými osobnostmi našeho oboru.

Jeden z článků v tomto čísle (Praktické hodnocení kvality a konzistence indexace) je tentokrát dostupný výjimečně ve formátu PDF. Na této formě zveřejnění jsme se dohodli s autorem vzhledem k velkému rozsahu a složitému formátování tohoto textu.

Pokud budete mít k tomuto číslu jakékoliv připomínky, neváhejte je poslat na známý redakční e-mail.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Važení čtenáři,. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 2 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10684. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10684

automaticky generované reklamy
registration login password