Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Údaj "barva knihy" součást identifikačního popisu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Údaj "barva knihy" součást identifikačního popisu

0 comments
Autoři: 

Knihovna XY

Čtenářka: "Dobrý den, prosim Vás, chtěla bych si pučit knížku o ekologii. Já už sem jí jednou měla a moc se mi líbila a tak bysem si jí chtěla přečíst eště jednou."

Knihovnice: "Dobře. A jak se ta kniha jmenovala, kdo ji napsal nebo alespoň jaké nakladatelství ji vydalo?"

Čtenářka: "No, to já už si nepamatuju. Ale... (vítězoslavně) byla taková ZELENÁ!


Říkáte, že Vám je předchozí dialog povědomý? Že jemu podobné vedete často i se čtenáři ve vaší knihovně? A že pátrání po knize identifikované čtenářem pouze její barvou (resp. barvou obálky) je jen zřídka korunováno úspěchem v podobě spokojeného čtenáře odcházejícího s žádanou knihou od výpůjčního pultu? Pak vězte, že se začalo blýskat na lepší časy...

Katalogizační sekce IFLA v současné době projednává možnost stanovit údaj "barva knihy" (resp. "barva dokumentu") jako nový prvek identifikačního popisu dokumentů a zahrnout tento prvek do standardu ISBD. Podle informací PhDr. Bohdany Stoklasové, stávající předsedkyně Bibliografické sekce IFLA, by ke schválení této novinky v popisu dokumentů mělo dojít již v nadcházejícím roce na konferenci IFLA v Berlíně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Údaj "barva knihy" součást identifikačního popisu. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 13 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-11186. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11186

automaticky generované reklamy
registration login password