Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Telefonní tarify rostou, ale volat lze i za babku

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Telefonní tarify rostou, ale volat lze i za babku

0 comments
Zdá se vám to i při neustále zvyšujících se tarifů STP TELECOM, čehož jsme se dočkali naposledy 1. dubna, nemožné? Pak vězte, že právě s pomocí Internetu toho můžete jednoduše dosáhnout. Obsah:

Trocha teorie nikoho nezabije

Od roku 1995, kdy začaly vznikat první firmy zabývající se On-Line telefonováním došlo k opravdu výrazným změnám. Tou nejdůležitější bylo schválení mezinárodního standardu pro audio a video přenos – H.323 (byl vypracován Microsoftem a Intelem), ale také použití protokolu UDP (User Datagram Protocol). Zajímavý je především protokol UDP, neboť zcela mění stávající pohled na přenos dat. Velká část uživatelů Internetu ví (nebo alespoň tuší), že rodina protokolů TCP/IP zabezpečuje bezproblémový přenos paketů (zjednodušeně řečeno dat) mezi počítači. Při standardních službách Internetu (například FTP, telnet, WWW, Gopher a jiných) bychom se samozřejmě bez protokolů TCP/IP neobešli, avšak při on-line telefonování by znamenali značnou bariéru. Pokud totiž dojde k běžné situaci, že se paket při cestě zbrzdí nebo ztratí, musí cílový počítač čekat do doby jeho doručení, to by ale znamenalo zbrzdění proudu (stream) dat, a tedy zastavení nebo zbrzdění přehrávání animace či zvuku. UDT však tento problém řeší, provádí sice také kontrolu došlých paketů, ale na rozdíl od TCP/IP malou ztrátu dat oželí, je totiž mnohem lepší několik bytů oželit, nežli čekat až se načte celý proud.

Telefonovat lze nejen z počítače na počítač

Pryč jsou již časy, kdy jste se mohli dovolat jen pokud měl volající spuštění příslušný program, a to ještě nejlépe stejnou verzi od stejného výrobce. Dnes můžete volat nejen z počítače na počítač (PC-to-PC), nebo z počítače na telefon (PC-to-PHONE), ale dokonce i z telefonu na telefon (PHONE-to-PHONE) díky Internetu (nebo Intranetu). Jak tyto situace fungují, si popíšeme níže:

PC-to-PC

Uživatelé (připojení na Internet) naváží spojení buď prostřednictvím "telefonního serveru", kde je často možnost si vybrat mezi různě zaměřenými diskusními skupinami (nejen podle věku, ale i podle zájmů) nebo se mohou spojit přímo po zadání IP adresy druhého "účastníka hovoru". Komunikace probíhá tak, že server zajistí vzájemnou výměnu IP adres mezi účastníky a data tak nemusí procházet, přes půl světa (většina serverů se nachází v USA). Komunikace je v tomto případě většinou bezplatná, respektive platíte pouze za připojení na Internet -> při dial-up spojení: provozovateli VTS (veřejné telefonní sítě) + providerovi. Telefonní servery provozují většinou výrobci telefonních programů, provoz serverů je často placen z reklamy (ta se objevuje někde v programu).

PC-to Phone

Účastník se připojí na telefonní server a po zadání identifikačního čísla a telefonního čísla druhého účastníka probíhá již normální hovor. Dovolat se, ale můžete pouze do zemí, kde je hradlo pro přechod z Internetu do veřejné telefonní sítě. Komunikace zde již není bezplatná, ale i přesto se vám vyplatí, například za hovor do Sao Paula (Brazílie) zaplatíte u společnosti Delta Three Inc. pouhé 0,30 USD za minutu, ostatní případné poplatky jsou stejné jako u situace PC-to-PC.

Phone-to-Phone

Jedná se o poslední výkřik v oblasti on-line telefonování, kdy se z VTS připojíte pomocí hradla do Intranetu některé společnosti zabývající se On-Line telefonováním (např. Delta Three Inc.), voláte samozřejmě na bezplatné číslo (0800), a z tohoto Intranetu se opět pomocí hradla připojíte do veřejné telefonní sítě. Platíte tedy provozovateli VTS (např. SPT TELECOM) a samozřejmě i příslušné společnosti.

Bohužel však možnost využití situace Phone-to-Phone v naší republice není možná (pokud nechcete volat mezistátně), neboť žádná ze společností zabývajících se on-line telefonováním nemá v České republice hradlo, a z tohoto důvodu také nemůžete volat na obyčejný telefon, jak je tomu u situace PC-to-Phone. Na následujícím obrázku jsou místa připojení společnosti Delta Three Inc. a iniciativy Free World Dialup Global Server Network.

worldmap.jpg

A můžeme začít!

On-line telefonování se od toho klasického opravdu v mnohém liší, tedy nejen sníženou kvalitou zvuku (na tu jsme si však díky TELECOMu zvykli), ale především sortimentem ostatních nabízených služeb. Mezi tyto služby obvykle patří: textový CHAT, který lze použít v případě poklesu kvality zvuku; tabule pro kreslení různých nákresů; přenos souborů; hlasovou poštu; kódování řeči; hlasovou modulaci (vřele doporučuji, jistě vás rozesměje); diskusní skupiny a často i přenos videa (tedy pokud máte kameru). Co tedy potřebuje? Samozřejmě počítač (stačí i 486 s 8MB RAM), modem (stačí sice modem 14,4 28,8 kb/s) či jiné připojení na Internet nebo Intranet, zvukovou kartu (nejlépe plně duplexní), mikrofon a sluchátka (případně i kameru) a příslušný program (je šířen obvykle bezplatně).

Jaký program zvolit?

WebPhone32 3.00

Program s klasickým designem v podobě tlačítkového telefonu (viz obrázek), nabízí poměrně kvalitní přenos bez velkého počtu přerušení (občas se ale nějaká vyskytnou), jinak nabízí i možnost přenosu videa, zvukové pošty, kódování řeči a třeba i umlčení volaného.

webphone.gif

VoxPhone Pro

Program poskytující opravdu vysoce kvalitní spojení mezi dvěma i více uživateli, můžete dokonce pořádat i konference až o pěti účastnících nebo posílat vzkazy jinému uživateli. Program podporuje textový chat, hlasovou modulaci, již zmíněnou hlasovou poštu a přenos souborů. Můžete volat i na zadanou IP adresu (což upotřebíte především v podnikovém Intranetu), samozřejmě podporuje standard H. 323. (viz obrázek)

voxphone.gif

Microsoft NetMeeting 2.0

Jedná se asi o nejucelenější řešení on-line telefonování (konferencí) na trhu, můžete komunikovat pomocí opravdu silných nástrojů, k dispozici máte nejen textový chat, přenos zvuku a videa, ale i síť celosvětových konferencí a to i u nás (na serveru ATLAS), k dispozici je také tabule, možnost přenosu souborů a mnoho dalších prvků. Bohužel program není v porovnání s programy VoxPhone Pro a WebPhone32 zrovna příliš uživatelsky přátelský, zkušený uživatel sice ocení možnost nastavit prakticky cokoli, ovšem pro většinu toto bude spíše přítěží. Podpora standardů H.323, T.120, H.263, H.261, H.127 je samozřejmostí.

Netscape Conference

V této oblasti opravdu nemůže Netscape konkurovat Microsoftu, protože jeho program nabízí "jen" tabuli, přenos souborů, textový chat a samozřejmě i podporu standardu H.323. Oproti programu NetMeeting také umožňuje jen vzájemnou komunikaci mezi dvěma uživateli. (viz obrázek)

nconf.gif

Pokud vás tedy on-line telefonování zaujalo, pak neváhejte a zvedněte "sluchátko".

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KAPLICKÝ, Jiří. Telefonní tarify rostou, ale volat lze i za babku. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 5 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-10205. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10205

automaticky generované reklamy