Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Služba UStat včetně SUSHI – pro zákazníky Verde a SFX zdarma

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Služba UStat včetně SUSHI – pro zákazníky Verde a SFX zdarma

0 comments
Anglicky
English title: 
UStat Service, SUSHI included – for Verde and SFX customers without extra fees
English abstract: 
The UStat (an Ex Libris usage statistics service) allows the collecting and reporting of usage statistics information supplied by vendors (content providers) in COUNTER format. Loading usage statistics data may be performed manually or by using SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative). SUSHI allows automatic data harvesting using vendor provided Web services that comply with the SUSHI protocol and loading it into the UStat database. With access to this data via the UStat service, librarians have more alternatives for analyzing and understanding usage within their institutions or corporations.

Úvod

Na začátku dubna letošního roku uvolnila společnost Ex Libris pro zákazníky SFX službu UStat (Usage Statistics Service). Služba se dříve jmenovala Verde Usage Statistics Services a byla dostupná pouze pro zákazníky Verde.

Služba UStat je provozována formou SaaS (Software as a Service) a umožňuje ukládání a analýzu uživatelských statistik dodávaných producenty či poskytovateli databází ve formátu COUNTER. UStat spravuje standardy COUNTER Journal Report 1 a COUNTER Database Report 1. Zprávy a grafy vytvářené aplikací UStat jsou založené na technologii BIRT (reportovací systém založený na open source vývojové platformě Eclipse). Ukládání dat do databáze může být prováděno ručně, nebo s využitím SUSHI služeb. SUSHI umožňuje automatické stahování dat od producentů, kteří službu nabízejí. S přístupem ke službě UStat mají knihovníci více alternativ pro analýzu a porozumění využití databází ve své instituci.

UStat vyžaduje samostatné přihlašovací údaje, neboť služba je poskytována z centrálního prostředí Ex Libris, k němuž je možné přistupovat také z prostředí Verde a SFXAdmin. Zákazníci Verde a SFX mohou žádat aktivaci služby na sfxhelp@multidata.cz (předmět zprávy: Registrace Ustat). Každá instituce má do služby UStat jeden přístup administrátorský a jeden přístup uživatelský, pouze pro prohlížení zpráv.

Administrace a SUSHI účty

Administrátor má práva na ukládání a mazání souborů s uživatelskými statistikami za jednotlivé roky či měsíce, spravuje seznam předplatitelů (např. fakulty na univerzitě nebo členové konzorcia) a má nástroj pro analýzu chybějících dat (obr. 1).

Nástroje pro administrátora

Nástroje pro administrátora

Příjemnou novinkou je možnost nastavení automatického sklízení dat pro databáze American Chemical Society, Cambridge University Press, EBSCO, Highwire Press, IOP Publishing, MetaPress a Oxford Journals. Seznam producentů databází poskytující služby SUSHI se bude postupně rozšiřovat. Pro automatické sklízení dat je potřeba založit v UStat SUSHI účet pro každého producenta a předplatitele zvlášť. Slouží k tomu předdefinovaný formulář. Některé informace implicitně nastavuje ve spolupráci s producentem Ex Libris (např. URL SUSHI služby), o některá data musí UStat administrátor zažádat producenta sám (např. RequestorID, CustomerID) a do formuláře doplnit. Po otestování funkčnosti nastavení už se služba o data stará „sama“.

Formulář pro nastavení služby SUSHI

Formulář pro nastavení služby SUSHI

Přehledy

UStat nabízí uživatelům pět typů přehledů: podle časopisů, podle databáze, podle nakladatele, podle uživatelského rozhraní a podle předplatitele. Každý typ přehledu analyzuje data podle různých hledisek (obr. 3). Prohlížení přehledů je opět velmi jednoduché. Stačí vybrat typ přehledu a pak už jen klikat na grafy a tabulky, které právě potřebujete. Kombinací možností je celá řada.

Typy přehledů

Typy přehledů

Příklady výstupů přehledů:

  • časopisy/databáze přístupné pro určitého předplatitele
  • časopisy/databáze přístupné přes určité uživatelské rozhraní
  • časopisy/databáze od určitého nakladatele
  • nakladatel/uživatelské rozhraní/předplatitel s nejvyšším počtem stažených článků/vyhledávání v databázi
  • časopis, který má nejvyšší počet stažených článků za určitou dobu (jeden rok/více let)
  • kteří předplatitelé mají přístup do stejných časopisů/databází
  • časopisy/databáze, které jsou zpřístupněny přes několik uživatelských rozhraní
  • časopisy/databáze, které nemají žádné využití nebo jen malé využití
  • atd.

Grafy a tabulka se základními daty o využití EBSCO v letech 2008-2009

Grafy a tabulka se základními daty o využití EBSCO v letech 2008-2009

Shrnutí

Služba UStat předkládá uživatelům statistická data v přehledných tabulkách a grafech, analyzuje data z různých pohledů a podle různých hledisek. Soubory s daty služba archivuje, je tedy možné provádět porovnání dat v jednotlivých letech. Kromě toho může uživatel UStat exportovat analyzovaná data do souborů (doc, pdf, ppt) a obratem poslat kolegovi e-mailem. Výstupy z UStat lze využít jako podklady pro sledování trendů využívání služeb v časových intervalech (měsíc, rok), jako podklady pro zdokonalení služeb knihovny, zdůvodňování rozpočtů a v neposlední řadě pro přípravu projektů, plánů a koncepcí. Pro konzorcia je snadné porovnat využití EIZ jednotlivými členy a na základě těchto informací pak upravit podíl financování EIZ.

Má vaše instituce licenci k produktu SFX nebo Verde? Jestliže ano, pak vám nic nebrání v tom, abyste požádali o registraci a začali službu UStat využívat.

Logo ExLibris

Logo UStat

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BEITLOVÁ, Michaela. Služba UStat včetně SUSHI – pro zákazníky Verde a SFX zdarma. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-13409. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13409

automaticky generované reklamy
registration login password