Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozvoj fondu elektronických dokumentů: strategické volby a pragmatická rozhodnutí v knihovně Lékařské univerzity v Lausanne (Isabelle de Kaenel)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Rozvoj fondu elektronických dokumentů: strategické volby a pragmatická rozhodnutí v knihovně Lékařské univerzity v Lausanne (Isabelle de Kaenel)

0 comments
Autoři: 
Isabelle de Kaenel

I. de Kaenel na úvod představila specifické politické a jazykové prostředí Švýcarska. Ve Švýcarsku je 10 univerzit, na kterých je celkem 5 lékařských fakult. V knihovna Lékařské univerzity došlo k zásadnímu obratu v roce 1999, kdy počet předplácených elektronických časopisů převýšil počet kupovaných tištěných časopisů. Sbírka elektronických časopisů je budována standardním způsobem na základě dodávek od poskytovatelů či vydavatelů. Pro nákup elektronických zdrojů bylo vytvořeno konsorcium na národní i mezinárodní úrovni (GASCO – Německo, Švýcarsko, Rakousko). Bylo získáno 10000 licencovaných časopisů. I. de Kaenal také popsala problémy spojené s vyjednáváním s vydavateli. Knihovna také začala shromažďovat elektronickou univerzitní produkci. Prováděna je také propagace elektronických zdrojů, pro snadný přístup k nim je používána jednotná platforma. Zvažováno je použití metavyhledávacích nástrojů. Pro podporu využití elektronických zdrojů jsou prováděna školení uživatelů. Z hlediska hodnocení využívání elektronických zdrojů nejsou jasná kritéria, která by stanovovala, jaká je míra skutečně efektivního využití informačních zdrojů.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Rozvoj fondu elektronických dokumentů: strategické volby a pragmatická rozhodnutí v knihovně Lékařské univerzity v Lausanne (Isabelle de Kaenel). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-12-01]. urn:nbn:cz:ik-11879. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11879

automaticky generované reklamy
registration login password