Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pozvánka na seminář Digitalizace vzácných dokumentů

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pozvánka na seminář Digitalizace vzácných dokumentů

0 comments
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci a Albertinou icome Praha s.r.o.

Již dříve jsem chtěl napsat úvahu o úskalích spolupráce specialistů různých oborů, o jejich různé řeči a z toho plynoucích problémech komunikace, ale i o mimořádném potenciálu skrytém v jejich dobré spolupráci, o systémovém inženýrství. Není čas, snad někdy později.

Místo teoretických úvah vás chci upozornit na praktickou akci: S mezioborovou spoluprací totiž souvisí seminář, který koncem března pořádáme s Národní knihovnou. Je určen k seznámení především odborných pracovníků historického zaměření s technickým minimem nutným pro zodpovědné rozhodování při úvahách o digitalizaci. Účastníci semináře se seznámí se principy, možnostmi i omezeními digitální fotografie, výhodami i úskalími digitalizace. Bude příležitost dosti podrobně se seznámit s možnostmi popisu historických dokumentů pomocí SGML, používanými pro projekt Memoriae Mundi Series Bohemica. Na závěr semináře si budou účastníci i sami prakticky vyzkoušet samostatnou tvorbu digitálních dokumentů na těchto principech.

Protože často mluvíme o odpovědnosti za digitální data a o stárnutí CD disků, budou mít účastníci semináře možnost změřit kvalitu vlastních donesených CD a CD-ROM disků na zařízení požívaném v NK.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PSOHLAVEC, Stanislav. Pozvánka na seminář Digitalizace vzácných dokumentů. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-10546. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10546

automaticky generované reklamy