Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Poslední vývoj moderních webových technologií a jejich využití pro vyhledávání (Patrik Plachý)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Poslední vývoj moderních webových technologií a jejich využití pro vyhledávání (Patrik Plachý)

0 comments
Autoři: 

Patrik Plachý

Patrik Plachý ze společnosti SEFIRA představil řešení sběru dat a vyhledávání s respektováním interní bezpečností politiky pomocí Oracle Text, Ultra Search, Secure Search Engine. Vyhledávání se přitom neomezuje na prohledávání souborů a emailů, zahrnuje i prohledávání různých databází (včetně řešení autentifikace). K dispozici je i rozšíření o podporu češtiny a slovenštinu a lexikální rozbor nad těmito jazyky. Mezi výhody patří kromě zajištění bezpečného přístupu k datům též rozšiřitelnost, možnost vytvořit nová propojení např. na Google Desktop nebo fakt, že instalace Oracle Express je zcela zdarma.

(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Poslední vývoj moderních webových technologií a jejich využití pro vyhledávání (Patrik Plachý). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12536. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12536

automaticky generované reklamy