Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politika EU v oblasti „Open Access“ – výzvy, přínosy (Jindra Planková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Politika EU v oblasti „Open Access“ – výzvy, přínosy (Jindra Planková)

0 comments
Autoři: 

Moderátorka sekce o open access (OA) Jindra Planková se v poslední přednášce dopoledního bloku ocitla v roli přednášející a shrnula informační politiku EU právě v této oblasti. Nejprve definovala OA podle Budapest Open Access Initiative (BOAI). S povděkem zmínila, že se myšlenka OA stala základem mnoha programů a iniciativ, a to i v ČR (viz např. prezentace Lenky Němečkové).

Jindra Planková dopolední sekci moderovala a nakonec i vystoupila s vlastním příspěvkem

Jindra Planková dopolední sekci moderovala a nakonec i vystoupila s vlastním příspěvkem

Jindra Planková dále hovořila o konkrétních iniciativách v oblasti OA (Budapešťská iniciativa, prohlášení z Bethesdy - zaměřené na biomedicínské obory, Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách aj.). Dne 16. května 2012 se na setkání uživatelů DSpace v Ostravě Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ ČR) připojila k více než 370 signatářům Berlínské deklarace.

EU kromě deklarace také poskytuje finanční podporu, a to v rámci aktuálně řešeného 7. rámcového programu pro výzkum. Hlavní myšlenkou je podpora návratnosti vložených investic do VaV a zvyšování socioekonomického přínosu. Podpora se týká zejména tzv. "zelené cesty" OA - autoarchivace. Tzv. "zlatou cestu" (poskytnutí dotace nejlepším autorů na vydání článku) podporuje EU jen částečně. Autoři jsou tak motivováni publikovat u nakladatelství, která jsou myšlence OA nakloněna, příp. jsou pobízeni, aby si podmínky otevřeného přístupu vyjednali.

Aktuálně probíhá na úrovni EU veřejná konzultace týkající se problematiky OA. Dalším krokem bude, aby EU trvala na zavedení OA do národních politik. Nakonec autorka příspěvku uvedla několik příkladů úspěšných projektů (např. SOAP, SPARC, OpenAIRE, ...).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Politika EU v oblasti „Open Access“ – výzvy, přínosy (Jindra Planková). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-13912. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13912

automaticky generované reklamy
registration login password