Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pokračování Národního programu počítačové gramotnosti se odkládá

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Pokračování Národního programu počítačové gramotnosti se odkládá

0 comments

Pověst Národního programu počítačové gramotnosti, výkladní skříně Ministerstva informatiky, utrpěla nepřehlédnutelný šrám. Veřejnou obchodní soutěž na provozovatele NPPG v roce 2004, která byla vyhlášena 8. ledna 2004, totiž ministerstvo rozhodlo vskutku netradičním způsobem. Částku 12 miliónů korun, která byla na NPPG určena (loni šlo o 11 miliónů), rozdělila v poměru jedna ku jedné mezi dva uchazeče (jediné, kteří se do soutěže přihlásili): Centrum Internetu (CI), které je autorem celého programu a dosud se touto činností zabývalo, a vydavatelskou společnost Economia, která ovšem také pořádá semináře zaměřené na manažerské dovednosti apod.

Petra E. Kocourková z MI Ikarovi sdělila, že soutěž byla vypsána s cílem maximálně zefektivnit a rozšířit kurzy zejména se zřetelem na účastníky kurzů (např. v regionech existují organizace a společnosti, které jsou schopny podobné kurzy pořádat). S postupem času by se jakýsi monopol CI na NPPG stal jistě předmětem kritiky a zájmu médií i veřejnosti, tomu chtělo MI předejít. Záměrem MI tedy bylo dát příležitost více provozovatelům, podmínky soutěže splnily dva zájemci.

Reakce CI na sebe nenechala dlouho čekat: CI podalo vůči výsledku soutěže námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (jeho verdikt nebyl do uzávěrky zveřejněn). MI zažádalo ÚHOS (s ohledem na to, aby se zabránilo zprodlení při zahájení kurzů) o odpověď v co nejkratším termínu, což bylo přislíbeno. Ještě předtím CI vzneslo námitku proti vyřazení ze soutěže kvůli formální chybě nabídky. Tuto námitku muselo Ministerstvo informatiky uznat jako oprávněnou a zařadilo CI zpět do výběrového řízení. Brzy však následoval podle Pavla Komárka, autora NPPG, druhý pokus ministerstva o vyřazení CI ze soutěže. Námitku CI přímo k ministerstvu ovšem podle České informační agentury resort zamítl. CI se proto obrátilo na Úřad pro hospodářskou soutěž. P. Komárek Ikarovi uvedl: "Věříme, že soutěž bude probíhat korektně a nikoliv účelově. Cesta rozdělení zakázky je nejen neekonomická, ale technicky nerealizovatelná. Jaký má význam financovat dvě marketingové kampaně, dvě telefonická kontaktní centra, tisknout dvojí materiály, provozovat dva informační systémy? Tyto prvky jsou přitom nejnákladnější. Celý koncept NPPG jsme dva roky budovali tak, abychom místním vzdělávacím institucím poskytli kvalitní servis a uspořili tyto náklady. Jsme si jisti, že kritéria výběrového řízení byla nastavena správně: cena za účastníka, počet center v nichž výuka probíhá, zkušenosti dodavatele s velkým vzdělávacím projektem, penalizace při nedodržení parametrů... Naše nabídka je ve všech uvedených parametrech lepší a zejména v dostupnosti výuky – počtu míst - dokonce několikanásobně."

Komárek rovněž apeluje na větší pozornost, kterou je potřeba věnovat našemu zaostávání v oblasti počítačové gramotnosti a zhoršující se zaměstnatelnosti. Malé množství prostředků uvolněných na NPPG podle něj zásadním limitujícím faktorem růstu počítačové gramotnosti u nás, přitom zájem lidí vzdělávat se v této oblasti je značný. Dodejme, že loňský rozpočet NPPG pomohlo naplnit zejména ministerstvo práce a sociálních věcí a komerční partneři, které zajistilo Centrum internetu, sedminu celkového rozpočtu financovalo Ministerstvo informatiky a část (tj. 100 korun za každý dvouhodinový kurz) hradili účastníci. Komárek dodává: "Jestliže chceme v této zemi mluvit o dotahování se na evropský průměr v počítačové gramotnosti, pak musíme investovat alespoň 60–75 miliónů korun ročně, abychom dali lidem v regionech stejnou příležitost získat jednu z nejvýznamnějších dovedností pro úspěch na pracovním trhu. Jedině při intenzivní vzdělávací práci a poctivém úsilí situaci měnit se bude možné přibližovat k úrovni EU-15. K té u nás chybí cca jeden milión gramotných. Podle údajů Evropské komise přitom potřebuje v EU 50 % zaměstnanců k práci počítač. Kvalitativní míra základní počítačové gramotnosti se přitom pohybuje u nás mezi 20 % (podle SIBIS – Evropská komise, leden 2004) a 22 % (podle TNS a CI, září 2003)."

I přes zvyšující se nezaměstnanost v regionech se nepřistupuje k problematice rozvoje počítačové gramotnosti koncepčně. Když už vznikne unikátní vzdělávací projekt, který nám ostatní země závidí a přijíždí získávat zkušenosti, pak jeho rozvoji brání partikulární zájmy. Centrum internetu podniká kroky, aby se podařilo letos získat dostatečné prostředky kombinací různých zdrojů a pokračovat ve výraznější a hlavně dlouhodobé podpoře NPPG. "Díky tomu, že jsme na naše kurzy v Národním programu počítačové gramotnosti získali akreditaci MŠMT, začala regionální Centra internetu poskytovat ve spolupráci s úřady práce služby také pro nezaměstnané. První hodnocení z úřadů práce ukazují, že využití našich zkušenosti z působení v celé ČR jednak obohatilo výuku o zajímavé novinky, které pomáhají účastníkům zařazení do pracovního trhu, a také nabízí užitečné nástroje pro systematickou práci s uchazeči o zaměstnání," tvrdí P. Komárek.

Ministerstvo v tiskové zprávě, kterou v této souvislosti vydalo na svém webu 23. března 2004, krok CI nikterak nekomentuje. Přestože již muselo být pokračování kurzů odloženo, MI zůstává navenek klidné. Ministr V. Mlynář na nedávné tiskové konferenci představil reklamní kampaň, kterou financují Eurotel a CZ.NIC a která je zaměřena na střední a starší generaci (tj. hlavní cílové skupiny NPPG). Jejím mottem je "zbavte se strachu z Internetu". Proč kampaň běží v době, kdy program stojí, nebyl podle účastníka tiskové konference, který nechtěl být jmenován, schopen novinářům na tiskové konferenci objasnit. Podle Petry E. Kocourkové se kampaň připravovala již v průběhu výběrového řízení na provozovatele kurzů, z tohoto důvodu se také propaguje produkt (kurzy) a ne jeho provozovatel. "Bohužel, i když je to nepříjemné, kampaň již nešlo zastavit (viz nákupy médií atd.), nicméně telefonická linka 222 717 678, kde je možné se registrovat do kurzů, funguje, jakmile budou kurzy zahájeny, zájemci budou zpětně kontaktováni," dodala.

Podle údajů CI, které má Ikaros k dispozici, absolvovalo v roce 2003 některý z devíti kurzů 31 772 lidí. Mohli navštívit celkem 245 školicích center (nejvíce - 35 - jich vzniklo v Moravskoslezském kraji) ve 168 městech a obcích. O výuku se staralo asi 600 lektorů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Pokračování Národního programu počítačové gramotnosti se odkládá. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2023-09-22]. urn:nbn:cz:ik-11546. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11546

automaticky generované reklamy
registration login password