Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pětisté výročí knihtisku v Olomouci

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pětisté výročí knihtisku v Olomouci

0 comments
V době konání konference Počátky v dějinách knihtisku probíhala v Olomouci výstava nazvaná "Pětisté výročí knihtisku v Olomouci", která byla instalována v kryptě katedrály sv. Václava. První část výstavy tvořila přehlídka tisků, které dokumentují vývoj olomouckého knihtisku od počátku 16. do konce 18. století, druhou pak praktická ukázka typografického materiálu a knihařského nářadí.

Prvním tiskařem působícím v Olomouci je Matyáš Preinlein, který sem přichází z Brna v roce 1499 a těsně před koncem století zde tiskne 2 prvotisky (Planctus ruinae ecclesiae od J. Fabria a …). Po Brně, kde v letech 1486-1499 působil Preinlein společně s Konrádem Stahelem, je tak Olomouc druhým městem moravského knihtisku. Dalším tiskařem, působícím ještě v období prvotisků v Olomouci, je Konrád Baumgarten, který zde v roce 1500 vydává Tractatus de secta Waldensium. Právě Baumgartenův tiskařský signet (strom v noční zahradě umístěný na heraldickém štítu, který obklopuje páska s iniciálami C. B.) se spolu s dřevorytným zobrazením sv. Václav stal symbolem celé výstavy. Mezi další tiskaře působící v Olomouci do roku 1800 patří například Jan Olivetský z Olivetu, Jan Günther, Fridrich Milichthaler, Jiří Handl, Ignác Rosenburg nebo František Antonín Hirnle. Jednotliví tiskaři jsou v rámci výstavy představeni v dobovém kontextu, jejich dílo je pak přiblíženo vystavenými exempláři starých tisků (ukázky se - jako obvykle - soustředily především na návštěvnicky atraktivní ilustrace). V rámci praktické části byly ve třech vitrínách vystaveny tiskařské typy, filety, nářadí k tvorbě slepotiskových motivů na vazby, knihtiskařská sázítka a další. Především pro návštěvníky z řad laiků je škoda, že k výstavě nebyl vydán žádný doprovodný materiál, který by ji charakterizoval a umožnil tak každému odnést si z výstavy více než vizuální vzpomínku na vystavené exempláře.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PŘÍBRAMSKÁ, Ivana. Pětisté výročí knihtisku v Olomouci. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-12424. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12424

automaticky generované reklamy
registration login password