Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PEC = Portál Elektronických Časopisů (Marie Paráková, Petr Boldiš)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

PEC = Portál Elektronických Časopisů (Marie Paráková, Petr Boldiš)

0 comments
Autoři: 

PEC je portál zpřístupňující strukturované údaje o elektronických časopisech. Účelem projektu PEC bylo zajistit komplexní přehled časopisů dostupných na Univerzitě Karlově (UK), zahrnuty byly i informace o obsahu vybraných plnotextových databází; projekt měl také podpořit koordinovanou akvizici časopisů na UK. Databáze PEC se skládá ze záznamů předplacených elektronických časopisů na fakultách UK, časopisů z databází (ProQest, EBSCO) a periodik dostupných na webu. Výběr periodik z webu proběhl na základě řady kritérií (plné texty v souvislejší řadě, vědecké časopisy, respektovaný vydavatel, retrospektiva). Portál PEC umožňuje jednoduché i pokročilé vyhledávání, časopisy jsou také rozděleny podle oborů, vyhledávat je možné podle jednotlivých fakult UK. V současnosti obsahuje databáze cca 3600 záznamů časopisů převážně z vlastnictví jednotlivých fakult UK, další záznamy z databází a z webu budou postupně doplňovány. Záznam každého časopisu obsahuje základní informace o titulu a informace o jeho dostupnosti, která může být omezena na základě licenčních podmínek. Záznamy časopisů jsou rozděleny do 31 základního oboru, pro popis časopisů jsou používána klíčová slova. Editace dat na portálu probíhá pomocí editačního rozhraní, které mohou využívat autorizované subjekty, popř. je možná dávková aktualizace dat. Správa dat probíhá na základě distribuovaného modelu, tj. každá fakulta aktualizuje vlastní data; bude také zavedena samostatná správa informačních zdrojů a tematických oblastí. Do budoucna se počítá s technickou optimalizací (automatická kontrola linků na plné texty) a se spoluprací dalších institucí.

(js)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. PEC = Portál Elektronických Časopisů (Marie Paráková, Petr Boldiš). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11311. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11311

automaticky generované reklamy
registration login password