Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ORCID – výzva do budúcnosti

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

ORCID – výzva do budúcnosti

0 comments
Anglicky
English title: 
Orcid - call for the future
English abstract: 
ORCID is an open, non-profit, community-based effort to provide a registry of unique researcher identifiers and a transparent method of linking research activities and outputs to these identifiers. ORCID is unique in its ability to reach across disciplines, research sectors, and national boundaries and its cooperation with other identifier systems.

Úvod

Vedci a akademici v súčasnom svete čelia čoraz častejšie výzve adresne rozlišovať svoju identitu výskumnej činnosti a jednoznačne pripojiť svoje meno pod vlastnú publikačnú činnosť, citácie, výskumné projekty či patenty. Aby sa dalo pohodlne cezhranične spolupracovať s inštitúciami z rôznych odlišných odborov a pohodlne si vymieňať informácie z jedného systému do druhého bez toho aby ich musel niekto opäť namáhavo upravovať a nahrávať, je nutné poskytnúť ľuďom spoločnú otvorenú platformu na báze identifikácie menných autorít.

ORCID čiže Open Researcher and Contributor ID (otvorený výskumný a prispievateľský ID) je nechránený alfanumerický kód, ktorý jednoznačne identifikuje vedeckých a akademických autorov. Rieši problém autorských príspevkov vo vedeckej literatúre, ktoré sa ťažko elektronicky rozpoznávajú nakoľko väčšina osobných mien nie sú jedinečné, môžu sa časom meniť (napr. manželstvom alebo rozvodom), majú kultúrne rozdiely v písaní menného poradia, obsahujú často nekonzistentne používané skratky krstných mien a rôzne iné spôsoby písania.

ORCID vznikla ako nezisková nadnárodná inštitúcia, ktorá sa snaží vytvoriť a udržiavať register jedinečných výskumných identifikátorov a poskytovať transparentný a spoľahlivý spôsob prepojenia výskumnej činnosti. Je unikátny vo svojej schopnosti zjednotiť a prepojiť všetky odbory vedy a preto je jedinečný synchronizátor, ktorý spája výskumníkov zakomponovaním ORCID identifikátora cez rôzne kľúčové pracovné postupy pri výskume, vývoji, grantových a projektových žiadostí či žiadostí o patenty.

ORCID ponúka otvorený a nezávislý register a stáva sa de facto svetovým štandardom pre identifikáciu autora vo vedeckom i akademickom publikovaní. Oficiálne sa ostrá prevádzka spustila dňa 16. októbra 2012, kedy začal ORCID register generovať užívateľské identifikátory.

Vývoj a výskum

ORCID sa prvýkrát organizovala ako takzvaná „Iniciatíva otvorenej identifikácie vedeckých prispievateľov". Prototyp vytvoreného softvéru je adaptáciou na existujúci ResearcherID, ktorý v súčasnosti využíva nadnárodná spoločnosť Thomson Reuters vo svojom webovom rozhraní databáz ISI Web of Knovledge. ORCID je voľne použiteľný a interoperabilitnýs podobnými ID systémami. Formálne sú ORCID ID špecifikované ako URI – jednotné zdrojové identifikátory.

ORCID je súčasťou medzinárodnej normy Name Identifier pracujúcej pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu. ORCID sa jednoznačne identifikuje podobne ako vydavatelia kníh alebo periodík a má vyhradený blok identifikátorov na 16 znakov.

Poskytuje dve základné funkcie:

  1. funkciu registra jedinečných identifikátorov
  2. funkciu API (application programming interface), ktorá podporuje systém komunikácie a overovania pričom vygenerovaný kód je k dispozícií prostredníctvom open source license na stiahnutie zdarma. Register je k dispozícií pre jednotlivcov, ale členmi ORCID sa môžu stať aj organizácie, ktoré potom registrujú svojich zamestnancov a študentov pod inštitucionálnym ORCID ID.

Výhody

ORCID je unikátny vo svojej schopnosti zjednotiť a prepojiť všetky odbory vedy a preto je jedinečným nástrojom, ktorý spája ľudí z oblasti vedy a výskumu zakomponovaním ORCID identifikátora naprieč rôznym kľúčovým pracovným postupom pri výskume a vývoji, grantových, projektových či patentových podaniach. ORCID pracuje pri registrácií klientov s citlivými informáciami ako sú meno, e-mail, názov organizácie a oblasť výskumnej činnosti. ORCID chápe základnú potrebu kontrolovania zdieľaných údajov a preto má zabudované všetky potrebné nástroje pre správu na ochranu osobných údajov v súlade so zásadami ochrany ktoré vydalo Ministerstvo obchodu USA.

Využitie

ORCID vytvára plynulý prechod od klasickej vedy na tzv. platformu „e-Science“, kedy sú vedecké príspevky uložené na jednom mieste a nové projekty a nápady nie sú tak potom skryté v stále rastúcom objeme vedeckej a odbornej literatúry. Ďalším využitím ORCID ID je poskytnúť každému autorizovanému vlastníkovi ID priebežne aktualizovaný "digitálny životopis ". Vytvára ucelený obraz o profile autora a jeho vedeckých príspevkoch, pomáha pri pripomienkach k blogom kolegov a jednoznačne identifikuje publikované i nepublikované príspevky. Očakáva sa ďalší postupný nárastom organizácií, ktoré budú využívať a implementovať otvorený prístup ORCID ID v národných i medzinárodných databázových systémoch.

ORCID členovia a sponzori

K máju 2013 registruje ORCID viac než 65 členských organizácií, vrátane Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Nature Publishing Group, OCLC, National Institute of Informatics, výskumné inštitúcie a univerzity (napr. Caltech a Cornell University, Harvard university, CERN, IEEE), obchodné spoločnosti, vrátane Thomson Reuters i charitatívne nadácie.

Poznámka: Webové stránky projektu: http://orcid.org/
Prihlásenie na registráciu: https://orcid.org/register
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRUŽLÍK, Peter. ORCID – výzva do budúcnosti. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 12 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-14165. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14165

automaticky generované reklamy
registration login password