Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity

0 comments

Na začátku letošního roku jsme společně s kolegyněmi ze Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze uvedly do chodu online poradenský portál OPOSSUM.

Úvodní stránka portálu

Úvodní stránka portálu

Možná vás překvapil jeho název, tj. OPOSSUM, který připomene spíše australského vačnatce (toho naleznete i v logu našeho portálu), než aby měl jakoukoli souvislost s knihovnou či informačními službami. Nenechte se ale mýlit, OPOSSUM není portál pro zoology, znamená to Online POradenské Služby StUdentůM.

Portál má již ve svém názvu služby studentům, ale samozřejmě bychom byly rády, kdyby jej nevyužívali pouze studenti, ale také vyučující, pokud možno i z jiných institucí, než je pouze Česká zemědělská univerzita v Praze.

OPOSSUM by měl svým uživatelům pomoci při psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací. Proto je také strukturován do několika základních celků, které kopírují činnosti, kterými musí student (pracující na některé z výše zmíněných prací) projít:

  • Hledání a získávání informací (s podkapitolkami databáze, knihovny a internet, které jsou ještě dále členěny),
  • Zpracování podkladů a tvorba vlastního textu (dělí se na čtení, přípravu podkladů a psaní)
  • a Formální úprava a revize (zde je kapitola o citacích a kontrole textu).

Kromě těchto částí jsme do portálu zařadily také rozcestník webových stránek, které mohou být studentům užitečné.

Rády bychom na OPOSSUM vkládaly informace o nově vydaných knihách a článcích, věnujících se problematice plagiátorství, citační etiky, stylizace textu atd. Na portálu nechybí diskusní fóra, která by mohla studentům sloužit k výměně informací týkajících se studia, služeb knihovny, tvorby kvalifikačních prací, citování a případně dalších témat. Pokud by uživatelé portálu neměli chuť diskutovat, připravily jsme pro ně sekci častých dotazů (FAQs), kde jsou předem připravené odpovědi na nejčastěji kladené otázky z oblastí citací, databází a služeb naší knihovny.

Vzhledem k tomu, že portál nese hrdě ve svém názvu „online poradenské služby“, stanovily jsme si s kolegyněmi virtuální služby, časy, ve které je vždy alespoň jedna z nás online, abychom tam uživatelům umožnily kontaktovat nás co nejrychleji (prostřednictvím ICQ či e-mailu). Zaslané dotazy uživatelů archivujeme a nejzajímavější z nich nebo ty, které se budou často opakovat, budeme přidávat do sekce častých dotazů.

Pokud se týká technického zabezpečení, celý portál vytváříme ve volně dostupném redakčním systému DRUPAL (doufám, že odpustíte tuto malou reklamu). To nám dává možnost zasahovat do struktury portálu prakticky bez znalosti HTML či CSS, můžeme kdykoliv upravit či doplnit přesně to, co potřebujeme, a nejsme závislé na podpoře ze strany správců univerzitních stránek. Samozřejmě ale volně dostupný systém má i své nevýhody (nejistota dalšího vývoje systému, neexistující podpora ze strany producentů systému aj.). Potýkáme se například s problémem zobrazování portálu ve starších verzích prohlížeče Internet Explorer.

V současné době portál OPOSSUM propagujeme mezi studenty a pedagogy ČZU, takže nemůžeme s jistotou říci, zda budeme úspěšné, či nikoli, doufáme však, že alespoň některé informace z našeho portálu budou uživatelům prospěšné.

V budoucnosti bychom rády rozšířily působnost portálu OPOSSUM i za hranice naší univerzity. Proto budete-li mít zájem na našich virtuálních poradenských službách spolupracovat, nás prosím kontaktujte. Přivítáme také veškeré konstruktivní připomínky.

Na závěr nesmím zapomenout zmínit, že portál OPOSSUM byl vytvořen na základě grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 1058/2007.

Poznámka: K dispozici jsou také propagační materiály portálu, konkrétně leták a záložka.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOHNÁLKOVÁ, Eva. OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 3 [cit. 2023-03-22]. urn:nbn:cz:ik-12730. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12730

automaticky generované reklamy
registration login password