Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OPAC Carmen

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

OPAC Carmen

0 comments
Anglicky
English abstract: 
OPAC Carmen made by LANius company is one of the first Czech next generation OPACs. It tries to be user friendly and make searching easy. It uses various elements enhancing the document records - book covers, links to other sources, including user reviews or ratings. It runs on moder software platform and extends the set of Clavius library system modules.

Úvod

OPAC Carmen (dále jen Carmen, viz obr. 1) táborské firmy LANius, která se zaměřuje výhradně na vývoj, servis prodej knihovnických aplikací [LANius, 2010], je jedním z mála ryze českých knihovních katalogů [1], které se dají označit za OPAC nové generace, jež jsou ve světě již nějakou dobu známé (viz např. série článků o OPACích nové generace, která vyšla zde na Ikarovi).

Carmen rozšiřuje škálu modulů knihovnického systému Clavius. Jeho vývoj byl zahájen počátkem roku 2009, od roku 2010 je nabízen jako alternativa pro knihovny, které mají systém Clavius SQL.

Úvodní stránka OPACu Carmen

Obr.1: Úvodní stránka OPACu Carmen

Jako každý online katalog i Carmen zajišťuje vystavení fondu knihovny. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří vyhledávání z jednoho řádku bez nutnosti určování druhu údaje, řazení výsledků podle relevance, třídění výsledků do skupin pro snadnější dohledání (fasety), či zobrazení nejhledanějších slov pomocí oblaku slov. Přihlášený uživatel může hodnotit dokumenty pomocí hvězdiček, přidat k dokumentu vlastní recenzi, případně ohodnotit již napsanou recenzi. Mezi další v OPACích nové generace běžné funkce, které využívá i Carmen, je RSS kanál [ŠILHA, 2010c] a provázání na další služby (např. Wikipedia či Google Book Search).

Knihovny si mohou společně s katalogem nainstalovat i volitelné doplňky – lematizátor a klienta Z39.50. Lematizátor umožňuje dohledat základy slov použité v jiném než základním tvaru. Klient Z39.50 umožňuje dohledat výsledky v katalozích jiných knihoven [Šilha, 2010].  

Carmen lze provozovat na běžných linuxových i windows serverech bez speciálních požadavků na výkon. Ke svému běhu vyžívá katalog moderní nástroje – SOLR, Lucene, JAVA a AJAX. Podporovány jsou pouze moderní prohlížeče [ŠILHA, 2010c]. Nainstalovat jej však mohou jen knihovny, které používají systém Clavius SQL.

Jako první začala OPAC Carmen používat Městská knihovna Tábor, na jejíž instalaci si katalog představíme [2]. V současné době jej má nainstalováno dalších 12 knihoven (viz přehled instalací).

Vyhledávání

K vyhledávání v katalogu slouží jedno textové pole, do kterého lze zadat v podstatě jakýkoliv dotaz bez nutnosti omezení na typ dokumentu či pole, ve kterém se má hledat. V základním nastavení se prohledávají všechny dokumenty a všechna pole. Ke změně pole, v němž chce uživatel vyhledávat slouží radiobuton umístěný pod vyhledávacím polem. Ke změně typu hledaného dokumentu slouží rolovací menu umístěné v pravém sloupci pod záložkou Vyhledávání. Při zapisování dotazu se zobrazí našeptávač, známý z vyhledávání v Googlu či v Seznamu, který na základě zapsaných písmen navrhuje možná zakončení slova.

Rozšířené vyhledávání (viz obr. 2), na které se dá přepnout pouze z horního  navigačního menu, nabízí několik typů vyhledávání – pokročilé, kombinované, regionální autority a kalendárium.V pravém sloupci se navíc zobrazí záložka Řazení, pomocí níž lze základní řazení podle relevance změnit na řazení podle roku vydání, typu dokumentu, autora atp.

Formulář pro pokročilé vyhledávání OPACu Carmen – záložka Kombinované

Obr.2: Formulář pro pokročilé vyhledávání OPACu Carmen – záložka "Kombinované"

Pokročilé vyhledávání umožňuje zadat dotaz do připravených polí autor, název, klíčová slova a libovolné pole. Kombinované vyhledávání nabízí kombinaci dotazů ve více polích pomocí základní boelovských operátorů AND a OR, které jsou rozšířené o možnost volby míry shody nalezeného textu s dotazem. Lze nastavit přesnou shodu (rovno), začíná, obsahuje, kromě, vyplněno atp. Vyhledávání regionálních autorit je podobné vyhledávání kombinované, avšak místo víceméně klasických knihovnických polí (autor, název, signatura, ISBN, nakladatel atp.), ale pole specifická pro tento typ obsahu (datum úmrtí, národnost, obor působení, instituce působení, období působení aj.). Kalendárium – jak už název napovídá – zobrazí na základě výběru z připravených kritérií výročí významných osobností.

Užitečnou funkcí vyhledávacích formulářů je možnost zadané údaje smazat, navíc veškeré údaje zůstanou ve formuláři vyplněny i po odeslání dotazu a zobrazení výsledků, což je užitečné pro případnou modifikaci dotazu.

Pokud uživatel nechce využívat pokročilé hledání, může ke zpřesnění dotazu využít fasety (v terminologii autorů katalogu řezy), které se zobrazí po odeslání dotazu v pravém sloupci pod záložkou Vybrat podle. U každé fasety je uveden počet položek, které obsahuje. Vybrat je možné libovolný počet faset najednou. K výběru slouží zaškrtávací box, který je umístěn před každou fasetou. Bohužel systém reaguje na výběr fasety okamžitě - pokud jich tedy uživatel chce vybrat několik najednou, katalog se mu v průběhu výběru několikrát aktualizuje. Toto chování výběr faset dost znepříjemňuje.

K obecným vlastnostem vyhledávání patří nerozlišování velkých a malých písmen, hledání bez nutnosti zadávat diakritiku [Jak používat on-line katalog, 2010]. Vyhledávat lze též v nejrůznějších rejstřících, které knihovna zpřístupňuje (zpravidla v autorském, v rejstříku klíčových slov a v tématech). Rejstříky jsou dostupné z pravého sloupce pod záložkou Rejstříky.

K rychlému zobrazení toho, co je v knihovně nejhledanější, slouží oblak tagů, který je umístěn v levém sloupci pod záložkou Nejhledanější. Jak je u podobných navigací zvykem, nejčastěji hledaný výraz je zobrazen největším písmem.

Pro rychlý přehled o aktuálních přírůstcích v knihovně slouží virtuální polička, která je umístěna pod horním navigačním menu. Tato polička se při jakékoliv uživatelské činnosti automaticky skrývá, lze ji však opětovně vyvolat kliknutím na ikonku Novinky z naší knihovny.

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny přehledně. Základní výpis (viz obr. 3) výsledků obsahuje obálku knihy, která má v rohu ikonu nosiče, název, jméno autora, před nímž je symbol lupy (kliknutím na lupu se uživatel dostane na autoritní záznam), a symbol dvojitého w, který směřuje na příslušné heslo autora na české wikipedii. Dále obsahuje nakladatelské údaje a signaturu. Součástí výsledku je i zobrazení hodnocení pomocí hvězdiček (přihlášený čtenář může dokument rovnou ohodnotit), možnost dokument okamžitě rezervovat, dále informace o dostupnosti a také zaškrtávací pole, které umožňuje vybrat více dokumentů z výsledků hledání. S celým výběrem lze pracovat najednou (rezervovat, uložit, vytisknout seznam atp.). Pokud je uživatel přihlášen a měl již v minulosti zobrazený dokument vypůjčen, je u něj navíc zobrazena ikonka brýlí.

Zobrazení výsledků vyhledávání v OPACu Carmen

Obr.3: Zobrazení výsledků vyhledávání v OPACu Carmen

Detail dokumentu (viz obr. 4) zobrazuje oproti seznamu výsledků navíc informace o jazyku dokumentu, mezinárodní standardní číslo dokumentu (ISBN, ISSN aj. – v závislosti na typu dokumentu), klíčová slova, která mají opět odkaz na příslušná hesla ve Wikipedii a zároveň umožňují další hledání, a případné poznámky či anotace. Doplněno je též o možnost zobrazit knihu ve službě Google Book Search a objednat ji pomocí meziknihovní výpůjční služby. Nadstavbovou službou je zobrazení citace dokumentu a napojení na další služby (KnihoLink [3], katalog Národní knihovny, vybraná knihkupectví aj.).

U každého detailu svazku je rozpis svazků s uvedením jejich lokace v knihovně a dostupnosti. V případě, kdy je nalezen hudební nosič, může být součástí detailu dokumentu i seznam skladeb, v případě časopisu seznam článků atp. Nechybí ani možnost zapojit se do diskuse (pouze pro přihlášené uživatele).

Zobrazení detailu dokumentu v OPACu Carmen

Obr.4: Zobrazení detailu dokumentu v OPACu Carmen

Pokud chce uživatel sledovat nové dokumenty v předmětu jeho zájmu, může si je sledovat pomocí RSS kanálu, který je vytvořen na základě podloženého dotazu.

Uživatelský účet

K přihlášení do katalogu slouží číslo čtenářského průkazu a šestimístný PIN. Pokud se uživatel chce stát čtenářem knihovny, může se pomocí katalogu předregistrovat (stačí vyplnit jednoduchý formulář ). Předregistrovaný uživatel může již hodnotit, diskutovat, případně si rezervovat vybraný dokument, stejně jako registrovaný čtenář.

Přihlášený uživatel si může změnit své osobní údaje a nastavit výchozí zobrazování katalogu – jazyk, barevný vzhled, typ hledání a oddělení knihovny (typy dokumentu), ve kterém chce primárně hledat. Dále může sledovat historii svých výpůjček, aktuální výpůjčky, rezervace a poplatky, může také hodnotit knihy a diskutovat.

Závěr

OPAC Carmen lze zařadit po bok OPACů nové generace, které známe ze zahraničí (AquaBrowser, VuFind aj.), neboť do jeho rozhraní jsou začleněny prvky, které jsou v zahraničních katalozích nové generace již nějakou dobu používané (např. hodnocení, recenze, napojení nejen na knihovnické služby, RSS kanál), a které běžný knihovnický katalog obohacují.

Díky jednoduchému vyhledávacímu poli, nabídce faset či oblaku tagů nejhledanějších dotazů je Carmen uživatelsky mnohem přívětivější, než běžné online katalogy. Zobrazení výsledků vyhledávání je přehledné a tím, že již v seznamu výsledků je informace o dostupnost knihy či o tom, že měl uživatel knihu již půjčenou, umožňuje uživateli dříve se rozhodnout, zda o nalezený dokument má zájem. Propojení na Wikipedii a další zdroje je pro zvídavé čtenáře poměrně rychlou cestou, jak zjistit další zajímavé informace o autorovi dokumentu.

Přes drobné nedostatky (delší odezva katalogu na provedenou akci, neustálá aktualizace při výběru více faset, absence přímé nápovědy u kombinovaného hledání u polí, která vyžadují specifický zápis, rolovací menu pro výběr typu dokumentu pro hledání poměrně daleko od vyhledávacího pole aj.), které však nejsou nijak zásadní pro funkčnost katalogu, může Carmen konkurovat zahraničním katalogům.

Nezbývá než doufat, že si knihovny a především tvůrci knihovních katalogů vezmou z Carmen příklad a začnou vytvářet svůj vlastní katalog nové generace, který bude uživatelsky přívětivý a nebude uživatele zatěžovat složitým vyhledáváním a informacemi typu záznam ve formátu MARC, ve kterém se „neknihovník“ jen těžko orientuje.

Použité zdroje:
Poznámky:
  1. Mezi další české katalogy, které mohou být označeny za OPAC nové generace, patří IPAC3 Advanced Rapid Library a katalog WWW OPAC 2.0 pro KpWinSQL.
  2. Některé popisované funkce mohou být v jiné implementaci Carmen poněkud odlišné, záleží totiž na verzi, kterou má konkrétní knihovna naistalovanou.
  3. KnihoLink je služba, která se snaží propojit různé systémy poskytující informace o knihách (bibliografické služby, knihovní katalogy, prodejci knih atp.)
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
OPÁLKOVÁ, Markéta. OPAC Carmen. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 12 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13566. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13566

automaticky generované reklamy
registration login password