Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Od ledna se přihlásilo na kurzy počítačové gramotnosti 33 tisíc lidí

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Od ledna se přihlásilo na kurzy počítačové gramotnosti 33 tisíc lidí

0 comments

Zájem o státem podporované kurzy v rámci (NPPG), které jsou otevřeny široké veřejnosti, postupně roste. Od začátku roku 2005 do konce června přilákaly přes 33 tisíc lidí, tj. více než za devět měsíců v roce 2003 (viz tabulka níže).


2003 2004 2005
Počet účastníků 31 772 19 770 33 286

Poznámka: Údaje jsou za období duben-prosinec 2003, srpen-prosinec 2004 a leden-červen 2005. Zdroj: Ministerstvo informatiky ČR a Centrum Internetu


Ve výběrovém řízení na realizaci NPPG v tomto roce uspělo sedm uchazečů (stejný model byl použit i v loni, zatímco v roce 2003 měla na starost NPPG jedna instituce - Centrum Internetu), kteří nabízejí tři základní typy kurzů v 206 školicích centrech ve 111 městech a obcích:

  • Základy práce s počítačem
  • Práce s textovým editorem
  • Práce s internetem a elektronickou poštou

V červenci přibyl kurz, který je zaměřen na vyhledávání v Portálu veřejné správy, komunikaci s úřady pomocí e-podpisu a podávání daňových přiznání přes Internet.

Jedenáct institucí (především neziskových organizací) si rozdělilo dotaci 2,5 miliónu korun na pořádání kurzu v oblasti počítačové gramotnosti Handicap, který je určen zdravotně postiženým občanům. Jeho cílem je také usnadnit pracovní uplatnění.

Stejně jako v předchozích letech účastníci platí za dvouhodinovou lekci 100 korun. Celkový příspěvek MI činí 20 miliónů korun. Většinu školicích center provozuje COMPUTER HELP spol. s r.o., která se na organizaci NPPG podílela i v roce 2004.

Podle statistiky ministerstva informatiky (MI) mezi účastníky v roce 2004 výrazně převažovaly ženy (68 procent) a nejsilněji byla zastoupena věková kategorie 50 až 59 let (25 procent).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Od ledna se přihlásilo na kurzy počítačové gramotnosti 33 tisíc lidí. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2016-05-24]. urn:nbn:cz:ik-11906. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11906

automaticky generované reklamy
registration login password