Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obdivovatelky Casanovy vyvolaly skandál na půdě SKIP

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Obdivovatelky Casanovy vyvolaly skandál na půdě SKIP

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Exploze bomby uprostřed Klementina by nezpůsobila větší šok než událost, která jak se patří uvedla do varu domácí odbornou veřejnost a málem způsobila rozkol ve SKIP. Regionální organizace Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem totiž na své minulé valné hromadě schválila, že napříště ponese čestné jméno Giacoma Casanovy!

Na první pohled poněkud excentrický nápad má však své nepopiratelné racionální jádro: italský dobrodruh a proslulý svůdce žen Giacomo Casanova strávil posledních třináct let svého života (1785 až 1798) na zámku v Duchcově (dnes okr. Teplice) jako knihovník u hraběte Karla Josefa z Valdštejna, s nímž se seznámil v roce 1783 v Paříži. Během svého působení v této funkci Casanova nejen napsal několik pozoruhodných literárních a filozofických děl, ale zasloužil se také o vzorné zpracování zdejšího fondu, nad nímž dodnes žasnou odborníci zabývající se starými tisky.

Celá aféra začala nenápadně zhruba před rokem, když se skupina severočeských knihovnic postarala o otevření nové turistické trasy na duchcovském zámku pod frivolním názvem "Do Duchcova, do zámku, do knihovny, za Casanovou". Další dějství již tak úsměvné nebylo. Knihovnice uspořádaly několik vycházek do okolí Duchcova, které vždy zakončily v pozdních nočních hodinách spiritistickou seancí v místnosti, kde je uložena Casanovova sbírka referenční literatury s lechtivými náměty. Poslední z výletů měl dohru na obvodním oddělení policie, kterou zalarmoval manžel jedné z knihovnic, který se, zmítán žárlivostí, vydal po jejich stopách a zahlédl v potemnělém zámku míhající se postavy. Službu konající nadstrážmistr A. P., který vášnivě hltá rodokapsy z duchcovské knihovny, však pod pohrůžkou knihovnic, že mu bude odebrán čtenářský průkaz s odůvodněním, že překročil výpůjční lhůtu, případ zametl pod koberec.

Návrh na přejmenování podala A. Lisová, ředitelka Městské knihovny v Duchcově, a postupně pro něj získala širokou podporu díky svému až magickému vlivu mezi členkami pobočky, které při hlasování nedaly svým mužským kolegům, kteří jsou početně v menšině, žádnou šanci.

V centrále SKIP se ale tato iniciativa nesetkala s velkým porozuměním. Naopak. Postavily se proti ní v jednom šiku mužské i feministické křídlo, byť každé motivováno jinými pohnutkami. Výkonný výbor dokonce přijal usnesení, v němž regionální organizaci vyzývá k opuštění tak dětinských nápadů, jinak bude nucen podniknout rázné kroky.

"Snažíme se udržovat regionální knihovnické tradice, dnes již skoro zapomenuté, stále živé a takhle s námi zatočili. Vždyť Casanova byl špičkový odborník, lepšího jsme tady neměli...", svěřila se nám s hořkostí v hlase A. Lisová. "... a chlap," dodala melancholicky její kolegyně, která si nepřála být jmenována, a pohlédla zasněně směrem k duchcovskému zámku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Obdivovatelky Casanovy vyvolaly skandál na půdě SKIP. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 13 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-11046. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11046

automaticky generované reklamy
registration login password