Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O Konvergenci, společenské síti v nových médiích

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

O Konvergenci, společenské síti v nových médiích

0 comments
Rubrika: 
Poznámka redakce: Následující rozhovor, v němž na otázky Lindy Skolkové odpovídali Lucia Udvardyová a Michal Klodner, si klade za cíl přiblížit společenskou síť Konvergence.

S Konvergencí jako společenskou sítí v nových médiích se pravděpodobně řada našich čtenářů ještě nesetkala. Mohli byste nám ji ve stručnosti přiblížit? Kdy a proč vlastně vznikla, jaké si klade cíle, kdo ji provozuje?

Lucia Udvardyová (LU): Webové stránky Konvergence.info vznikly jako součást Platformy Konvergence, na které je také provozován archiv filmů studentů FAMU v Praze. Tyto dva portály jsou navzájem propojeny, takže když si uživatel založí účet na Konvergence.info, může se pohybovat také na portálu ifamu.cz.
Konkrétním cílem portálu Konvergence.info je vytvořit platformu pro prezentaci projektů v oblasti nových médií v České republice; kromě toho má sloužit k prezentaci výsledků výzkumného projektu „Metodika výuky a formy vědecké spolupráce s použitím audiovizuálních archivů v mezioborovém prostředí“, který momentálně probíhá na FAMU.

Michal Klodner (MK): Původně byl záměr vytvořit na FAMU archiv studentských filmů přístupných na webu, později vznikl projekt Dicomed, což byl portál zaměřený na interdisciplinaritu a nové technologie ve výuce. Abych ušetřil čas, vzal jsem základ archivu, propojil ho ještě s projekty kurzu Intermedia Centra audiovizuálních studií (CAS) FAMU a pro takto vzniklý web jsem zaregistroval samostatnou doménu Konvergence.info. To ještě bylo na nezávislém DIY serveru node9.org na konci roku 2006. Po určité době, kdy se na FAMU pro archiv nakoupila potřebná technologie, jejíž součástí byl i čtyřprocesorový server s velkou diskovou kapacitou, se veškerá data přesunula na něj, do systému řízení obsahu (content management system), který používáme a v němž byly ideální podmínky a možnosti rozvoje. To už byl přičleněn i web hyperkino, fungující na stejném základě sdílení obsahu a používání stejných objektů a šablon v různém rozhraní. Nejde o samostatné weby, všechny sdílí jednu databázi s obsahem, uživatelské účty a další prvky. Výhodou tohoto řešení je, že určitá funkce se naprogramuje jednou a hned ji mohou použít všechny weby. Tento přístup byl nazván Platformou Konvergence, která zahrnuje dva hlavní portály, ifamu.cz a Konvergence.info. Portál Konvergence.info je zaměřen na spolupráci v oblasti nových médií, interdisciplinární spolupráci a formou otevřeného publikování dává možnost informovat o tom, co se děje, na jednom místě, v širším kontextu, v anglické verzi a dalšími výhodami. Portál je zaměřen především na studenty vysokých škol, ale dává možnost kontaktu a prezentace i nezávislým tvůrcům.

Když uživatelé zadají do internetového prohlížeče adresu http://konvergence.info/, co je na tomto webu čeká?

LU: Konvergence.info je rozdělena do více sekcí. Na hlavní stránce se zobrazují nejnovější příspěvky uživatelů, dále stránky obsahují sekce „Výukové programy“ s přehledem domácích výukových programů zaměřených na nová média, „Textarchiv“ s texty z našeho výzkumného projektu (momentálně v této sekci můžete najít rozhovory s představiteli předních evropských a amerických audiovizuálních archivů), „Organizace a archivy“ s přehledem evropských audiovizuálních archivů zaměřených zejména na mediální umění a další.

MK: Předně si uživatelé mohou vytvořit svůj profil s obrázky a informacemi o sobě, kde lze ukládat vlastní soubory a hlavně psát blog. Z každého příspěvku uživatele na portálu vede odkaz do jeho profilu, kde se ostatní dozvědí o daném uživateli více. Zprávy z blogů se agregují na hlavní stránce, pokud to tak uživatel nastaví. Otevřenost a možnost participace je pro nás zásadní, kdokoli může publikovat na hlavní stránce. Textarchiv zase umožňuje společně budovat přehled odborných článků na různá témata. Poměrně rozsáhlý je videoarchiv, kde jsou desítky streamů – záznamů přednášek, hudebních a jiných performancí, workshopů. Když jsme zjistili, že k nějaké akci nestačí jen statická stránka, ale bylo by vhodné nahrávat soubory, psát novinky a komunikovat, vytvořili jsme nový typ – sdílené, resp. komunikační plochy. Z uvedených možností lze vybrat tu nejvhodnější k danému účelu a založit si svůj prostor, a to okamžitě a v širokém kontextu ostatních informací, které portál obsahuje. Naším cílem je, aby všechno bylo možné komentovat, ke všemu se vyjadřovat, doplňovat informace. Systém není bez chyb, i když jeho vývoj probíhá už dva a půl roku, ale i v současné podobě je docela dobře použitelný. Funkce systému upravujeme také na základě činností uživatelů na portálu – teprve až při reálném provozu zjišťujeme, co by se dalo udělat lépe.

Jak probíhá tvorba obsahu zveřejňovaného prostřednictvím sítě Konvergence? Jaký je přibližně podíl obsahu vytvořeného zakladateli (správci) a obsahu vytvořeného uživateli?

LU: Uživatelé webových stránek Konvergence.info můžou po založení účtu na tomto webu přidávat obsah - vkládat nové blogové příspěvky, nahrávat soubory, streamy do svých profilů atp. Důležitou součástí portálu je také sekce „Sdílené plochy“, kde uživatelé můžou spravovat určitý projekt se svými spolupracovníky (přidávat novinky, streamy, soubory atd).

MK: Veškerý, nebo téměř veškerý obsah může do portálu vkládat nebo upravovat každý registrovaný uživatel. Nelze měnit strukturu a názvy menu, ale ve všech sekcích (mj. v textarchivu a videoarchivu) je možné zakládat složky, vkládat obsah a dokonce – na principu wiki - upravovat texty ostatních uživatelů. Změny jsou ukládány a lze se vrátit k jakékoli předchozí verzi. To ovšem neplatí pro profily, které jsou osobní a může je měnit jen jejich vlastník. Zakladatelé, správci a uživatelé se vlastně nerozlišují. Pracujeme na tom, aby všichni mohli dělat vše, co je potřeba. Navíc uživatelé přicházejí a odcházejí podle toho, zda řeší určitý projekt nebo téma; dříve se pro tyto účely využíval portál Dicomed, nyní je to archiv výzkumů v Centru audiovizuálních studií, ze kterého přebíráme obsah pro portál Konvergence.info - jde třeba o databáze archivů a organizací, což ale nijak nesouvisí s provozovateli serveru. Na FAMU portál Konvergence.info oficiálně nevyužívá nikdo, dokonce i portál ifamu.cz zatím funguje na zcela dobrovolné bázi. Správcem se člověk stává dobrovolně, existují ovšem i profesionální uživatelé, kteří v souvislosti se svou placenou činností vkládají do portálu informace na určité úrovni zpracování, kvalitou srovnatelné např. s články v odborných časopisech (takových uživatelů se během provozu portálu objevilo asi 10, nyní jsou asi tři). Na portálu jsou aktivní i úplně nezávislí jednotlivci, i když je jich jen několik, ale jako zakladatel portálu můžu říct, že systém je otevřený pro všechny a je vhodný pro nezávislé i profesionální použití. Nabízí i velké možnosti prezentace organizací.

Kolik uživatelů síť Konvergence využívá? A které části patří mezi nejnavštěvovanější?

MK: Registrovaných je asi 300 uživatelů, nejnavštěvovanější je hlavní stránka, pak jednotlivé položky menu, celkově činí měsíční návštěvnost asi 2000 uživatelů.

Čím přesvědčíte knihovníky a informační pracovníky, kteří se nespecializují na oblast nových médií, aby se také zapojili do této sítě? Co pro ně podle vás může být podnětné a čím by naopak k rozvoji sítě mohli sami přispět?

LU: Knihovníky může například zaujmout sekce o audiovizuálních archivech – databáze a rozhovory. Jejich pohled na danou problematiku je poněkud odlišný od lidí z oblasti nových médií, takže tuto síť by mohli obohatit zejména svojí specifickou perspektivou.

MK: Portál je místo pro vzájemnou prezentaci činností i neformální příspěvky v blozích, využívat lze textarchiv s bibliografií, obrazovou a video dokumentací. Obsahově neexistují žádná omezení, portál je interdisciplinární; nová média jsou vymezena spíše svou technologií a pokročilými online nástroji než obsahem. Na portál tedy mohou přispívat progresivní uživatelé i z jiných oborů, kteří chtějí online sdílet soubory, připojovat k textům videostreamy, anotovat jejich obsah aj. Tím vším překračují hranici do nových médií.

Máte v plánu také zavedení novinek, ať již z hlediska nabízených funkcí nebo třeba obsahu? Mohli byste nám je přiblížit?

MK: No jasně, já třeba mám plnou hlavu nápadů a každou chvíli od někoho slyším nové. Koncepčně chci provést změnu celého webu tak, aby bylo víc prostoru pro lidi a obsah a míň toho, co je napevno dané, např. aby v profilech a sdílených plochách bylo možné vybrat vlastní pozadí a aby menu vůbec a další systémové prvky byly minimalizované jen do lišty nahoře. Dalším záměrem je místo videoarchivu udělat media browser, který bude obsahovat i videa a streamy ze všech blogů a sdílených ploch. Jiným plánem je automatické agregace podle klíčových slov – např. při vzniku sdílené plochy k určitému tématu bude do této plochy na základě klíčových slov automaticky integrován obsah dostupný kdekoliv na portálu, což bude znamenat přechod od škatulkového složkového uspořádání k sémantickému a síťovému pojetí.

Všechny zmíněné změny jsou otázkou času, který na ně budu mít. Dost času věnuji spíš tomu, aby na portálu začali publikovat další uživatelé, to je z mého hlediska asi ten nejlepší obsah, co chystám.

Jak již bylo zmíněno, Konvergence se zaměřuje na oblast nových médií. Neodolám a zeptám se – jak byste Vy osobně tuto oblast vymezil, resp. co si představíte, když slyšíte výraz nová média?

MK: Síťová struktura propojených různých druhů informací, které už z etablovaných médií překročily k novým formám uspořádání, kde se potkávají tak, jak by se v klasickém médiu nikdy potkat nemohly.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda a UDVARDYOVÁ, Lucia a KLODNER, Michal. O Konvergenci, společenské síti v nových médiích. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13185. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13185

automaticky generované reklamy
registration login password