Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky příštího roku již tento týden

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Novinky příštího roku již tento týden

0 comments
Co mají společného šéfové společností Microsoft a Netscape, těchto konkurentů na trhu webovských prohlížečů? Jistá je jedna odpověď: předplácejí si elektronický týdeník Strategic News Service, který vydává uznávaný prognostik v oboru informačních technologií Mark Anderson. Původně se věnoval námořní biologii, kterou vystudoval na Stanfordu a kterou učil na University of Washington, aby ho osud nakonec přivedl do světa počítačů, kde se prosadil jako konzultant a softwarový vývojář.

Pod mottem „Novinky příštího roku již tento týden" předkládá Anderson od roku 1995 z ostrova San Juan u pobřeží státu Washington internetí veřejnosti své vize o budoucím vývoji ve výpočetní a komunikační technice. Tvrdí, že poprvé v lidských dějinách máme možnost uchovat kompaktní obraz o stavu naší civilizace pro další generace, přičemž tyto záznamy budou díky Internetu dostupné pro všechny bez rozdílu věku a místa bydliště. V souvislosti s Internetem používá zkratku AORTA (Always On, Real-Time Access) a k rozšířené tezi o splývání počítačů a telekomunikací dodává, že brzy skončí éra mediálního průmyslu v tradiční podobě, který se vyznačuje jednosměrnou distribucí informací pasivnímu publiku.

Anderson se ovšem nesoustřeďuje na globální trendy či filozofické představy. V časopisu publikuje předpovědi, které se týkají postavení konkrétních společností a jejich nadcházející činnosti. Velkou odezvu vzbudilo jeho tvrzení z prosince 1995, které bylo v příkrém rozporu s názory odborného tisku, že dojde k prudkému růstu prodeje osobních počítačů. Sám Anderson nespatřuje ve své úspěšnosti nic tajemného a odvolává se na to, že pečlivě a kontinuálně hodnotí minulé kroky lidí a firem a spoléhá spíše na tiskové zprávy než na oficiální dokumenty. „Snažím se vidět les, a ne jednotlivé stromy, a zároveň rozpoznat charakteristické znaky produktů, firem, země, kde působí, jejich managementu a daného průmyslového sektoru," shrnuje svůj postup muž, který mj. přispívá na stránky Microsoftu do sloupku nazvaného "Vision".

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Novinky příštího roku již tento týden. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 7 [cit. 2023-02-07]. urn:nbn:cz:ik-10102. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10102

automaticky generované reklamy