Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 16.770 x 2
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.743 x 0
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.741 x 0
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.563 x 0
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.558 x 0
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.541 x 0
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 16.526 x 0
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 16.485 x 2
OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 16.466 x 0
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 16.378 x 3
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 16.186 x 0
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 16.106 x 0
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 16.090 x 0
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 16.070 x 1
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 16.070 x 0
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 16.067 x 2
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 16.045 x 1
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.987 x 0
„Veselý kopeček“ aneb budoucnost Národní knihovny ČR a Klementina 2007, ročník 11, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 15.958 x 0
OPACy nové generace III – Evergreen a Koha 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 15.955 x 0

Stránky

registration login password