Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 15.211 x 1
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.195 x 1
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.183 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 15.180 x 1
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 15.138 x 1
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 15.112 x 0
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.086 x 2
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.015 x 2
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 14.982 x 0
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 14.882 x 1
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 14.871 x 0
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 14.870 x 4
Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny 2003, ročník 7, číslo 5 Výročí měsíce 14.811 x 3
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 14.759 x 1
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.728 x 0
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 14.717 x 3
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 14.636 x 4
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 14.628 x 5
Ladislav Jan Živný 2005, ročník 9, číslo 9 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 14.588 x 3
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 14.588 x 4

Stránky