Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 14.733 x 0
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.700 x 0
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.668 x 0
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 14.659 x 0
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 14.639 x 2
Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny 2003, ročník 7, číslo 5 Výročí měsíce 14.516 x 1
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 14.493 x 0
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 14.470 x 1
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 14.426 x 2
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 14.417 x 1
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 14.404 x 0
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 14.334 x 0
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 14.303 x 2
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 14.289 x 0
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.241 x 0
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 14.241 x 0
Digitální znásilnění 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 14.223 x 3
Ladislav Jan Živný 2005, ročník 9, číslo 9 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 14.191 x 0
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.175 x 2
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 14.171 x 1

Stránky